“Hurraaa der er vækst i butikken!”
…sagde alle medarbejderne i sildetønden!

Hurra! Der er vækst i butikken, men hov, pludselig begynder det at værke i arbejdsmiljøet… storrumskontoret er nemlig blevet til en ubehagelig sildetønde.

For lidt udluftning

For meget udluftning

Et AC-system der ikke regulerer sig efter den enkeltes kropstemperatur, men som er indstillet efter en generel anbefaling

Ingen ledige kontorpladser, hvilket resulterer i, at man ender i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling i loungeområdet

Alt for mange forstyrrelser

Alt for meget snak og støj

Puuh… Kender du det?

Du skal møde Søren. Han er arbejdsmiljørepræsentant.

For 2 år siden rykkede Søren og hans team 
ind i deres nye kontor. 

Da de overtog kontoret, var de omkring 125 ansatte.

Lokalemæssigt var der på det tidspunkt udregnet en udnyttelsesgrad på kontoret på omkring 75% – som blev vurderet som rigeligt i forhold til, at der i efterdønningerne af Corona var en stor andel medarbejdere, som valgte at arbejde hjemmefra.

Men tiderne skifter…

Vækst i butikken fik skoene til at klemme 
– eller rettere storrumskontoret blev til en ubehagelig sildetønde…

Søren og hans kontorfællesskab er nu tæt på 300 ansatte, hvilket naturligvis har lagt stort pres på kontorlokalerne eller rettere sildetønden.

Ikke så underligt har det resulteret i, at Søren og hans arbejdsmiljø-kollegaer har fået et øget antal henvendelser omkring de fysiske rammer, herunder støj, lysindfald, antal siddepladser osv…

I kontorets APV, der blev afviklet i starten af 2023, valgte arbejdsmiljøorganisationen at lægge et særligt fokus på netop de fysiske rammer. 

Det var sole klart for alle i biksen – man stod med et problem.

De fysiske rammer var med væksten pludselig blevet utilstrækkelige, og det faktum smitter af på det psykiske arbejdsmiljø.

Utilstrækkelige fysiske rammer gav…

Irritation

Frustration

Mistrivsel

Kender du også det?

Støj på arbejdspladsen afleder nemlig ofte øget stress, hvilket også var gældende for Sørens kontorfællesskab i deres APV, hvor en del følte sig stresset i hverdagen som følge af storrumskontoret.

Søren og hans AMO gruppe valgte derfor i midten af 2023 at igangsætte en task-force, der havde til formål at inddrage firmaets medarbejdere, for at komme nogle af problematikkerne til livs.

Hvilket er en super idé! At inddrage medarbejderne så de får medindflydelse på deres egen arbejdsplads.

Og… resultatet var lækkert! 

En stor buffet med lækre tiltag:

  • udvide antallet af fysiske arbejdspladser (indlysende måske, men ikke desto mindre et godt tiltag)
  • afskærme arbejdsstationerne
  • markering af om man har brug for at kunne fordybe sig i arbejde eller må forstyrres
  • mulighed for at reservere arbejdsplads hjemmefra, før man tager på arbejde
  • fysisk afgrænsning af områder med særligt meget støj (f.eks. støjdæmpende materialer)
  • etablering af stillerum med tydelig markering af hvilke regler som gælder i rummet
  • ophængning af ”spilleregler” i storrumskontorerne

Søren og hans arbejdsmiljø-kollegaer gik i kast med at fordøje buffeten.

Eksempelvis bliver stillerummene flittigt benyttet… ja og feedback’en er ren påskønnelse, hvilket som regel også betyder trivsel.

Måske kan du lade dig inspirere af Søren og hans AMO?

Måske findes der tiltag I kan tilføje til buffeten, som passer lige netop til jeres arbejdsplads?

Tak til Søren for at dele sin buffet med os!

Tips og tricks fra Branchefællesskaberne

Nogle andre der altid er klar til at dele ud af tips og tricks til et bedre arbejdsmiljø er Branchefællesskaberne. Deres produkter og gode råd beror på en mangfoldig og kollektiv viden indenfor lige netop din branche.

Storrumskontorer

Her finder du tre inspirerende arbejdsdokumenter til at fremme trivslen i storrumskontorer:

ETABLERING AF STORRUMSKONTORER

Denne guide henvender sig til projektgrupper på arbejdspladser, som står over for at skulle etablere åbne kontorer eller står over for organisatoriske ændringer eller omstruktureringer, som får indflydelse på indretningen.

PROBLEMER MED FORSTYRRELSER

Denne guide henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladser, der har konstateret problemer med forstyrrelser og støj, fx i forbindelse med APV.

INDEKLIMAET TRÆNGER FRISK LUFT

Denne guide er lavet til medlemmer af arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladser, der har konstateret problemer med indeklimaet, fx i forbindelse med APV.

Suppleringskursus i Sundhedsfremme


Gør det sunde valg muligt og skab et bedre arbejdsmiljø. En sund livsstil og god mental trivsel hos medarbejderne skaber en bedre arbejdsplads. Med fokus på sundhedsfremme er du med til styrke arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.