APV-hjælp

Nyhed! Få en kemisk APV sammen med jeres alm. APV

Vælg et af vores tre APV produkter

Basis 

fra 5000,-

 Vælg mellem at vi udarbejder et spørgeskema til alle medarbejdere eller et dialogisk APV-møde (1 time) 

 Udsendelse af skema og indsamling af svar

  

Bearbejdelse af data til tabeller

Handlingsplan

 

Rykkerprocedurer

 

Ekstra:  rapport

 

Målgruppe: 1-14 medarbejdere

 

Pro

fra 10.000,- 

Udarbejdelse af et spørgeskema til alle medarbejdere

Udsendelse af skema og indsamling af svar

Bearbejdelse af data til tabeller

APV-rapport og handlingsplan

Rykkerprocedurer

Evt. møde

Målgruppe: 15-50

Pro+

fra 15.000,-

Udarbejdelse af flere spørgeskema til forskellige medarbejdergrupper

Udsendelse af skema og indsamling af svar

Bearbejdelse af data til tabeller

APV-rapport og handlingsplan

Rykker procedurer

Møde inden start og efter APV indsamlingen

Evt. Kemisk APV (tilkøb)

Målgruppe: 50-100

Vælg et af vores tre kemiske APV produkter

Kemisk APV Basis

 1. Risikovurderingen herunder kortlægning og handlingsplan.

I foretager selv det relevante forarbejde jf. de indledende faser.

 

  

Kemisk APV Pro

 1. De indledende faser

 2. Risikovurderingen herunder kortlægning og handlingsplan

Kemisk APV Pro+

 1. De indledende faser
 2. Risikovurderingen herunder kortlægning og handlingsplan.
 3. Et onlinesystem til at danne jer et overblik over de mange produkter og/eller processer I har i forbindelse med anvendelsen af produkterne.

 

Bestil et tilbud – klik på det ønskede produkt 

 

APV-processen

 1. En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Hvor er der problemer? Hvem rammer de?
 2. En vurdering eller analyse af de problemer, som bliver opdaget. Hvad er det helt præcist, der er galt – og hvor alvorligt er problemet.
 3. En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor opgaverne er prioriteret. Hvad er vigtigst at gøre hér og nu og hvad kan vente til de alvorligste problemer er løst?
 4. En plan for, hvordan der skal følges op. Hvordan skal problemerne løses? Får vi gjort, hvad vi aftaler? Og har det virket? Er problemet løst?
 5. En kortlægning af virksomhedens sygefravær. Er der forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til fraværet?

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan sendes spørgeskemaerne ud?

Med vores elektroniske arbejdspladsvurdering  tilbyder vi jer en grundig og nem løsning, der passer til jeres virksomhed, og som kan være et værktøj til at systematisere jeres arbejde med arbejdsmiljøet. 

 

Hvad gør vi med resultaterne

Det er vigtigt for os, at de resultater, I får, kan anvendes direkte i jeres daglige arbejde og jeres arbejdsmiljø. Derfor er vores handlingsplaner ledsaget af en rapport, der forklarer den statistiske oversigt over undersøgelsens resultater i et letforståeligt sprog, og en handlingsplan, som I kan anvende i jeres videre arbejde med arbejdsmiljøet.

 

Hvordan laver man en Apv?

Det er ofte relevant at udarbejde en APV-kortlægning og -analyse baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

En spørgeskemaundersøgelse kan give arbejdsmiljøorganisationen, herunder arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen, en ide om, hvilke problemer et repræsentativt udvalg af medarbejderne oplever, og hvor stort omfanget af disse problemer er.

 

Skal apv´en laves som en spørgeskemaundersøgelser

Der er metodefrihed med hensyn til hvordan arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads kortlægges og nedskrives i APV´en. I kan fx også vælge at få foretaget en arbejdsmiljørundering eller en dialogbaseret APV.

Skal vi selv lave den eller få en konsulent til det?

Tit kan det være en fordel at lade en ekstern aktør stå for spørgeskemaundersøgelsen, idet en ekstern aktør, såsom Arbejdsmiljøgruppens konsulenter, står uden for arbejdspladsens interne konflikter.

Passer spørgeskemaerne til vores arbejdsplads

I kan selv vælge metoder og redskaber for jeres særegne APV. Det kan fx være en spørgeskemaundersøgelse, der passer til jeres branche eller de specifikke behov i virksomheden.

Vi sørger for, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV-arbejdet, f.eks. lager, kontor, rengøring, kemikalier og selvfølgelig alle maskiner.

Lever APv´en op til lovkravene til apv´en

Kortlægningen kan tage udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister, der er udformet, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og overholder arbejdsmiljøloven.

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet, eller ønsker I at blive klar til Arbejdstilsynets besøg, kan vi gennemgå jeres arbejdsplads, så den kommer til at leve op til arbejdsmiljølovens krav.

 

Hvormange spørgsmål er der i jeres apv?

Vores APV-undersøgelse består af i alt ca. 60 spørgsmål, der tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister og enkelte supplerende spørgsmål, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Spørgeskemaerne skræddersys til jeres virksomheds eller institutions særlige behov.