Bestil et APV-tilbud

Vi sender et udkast til en APV-undersøgelse.

Viser det sig, at I har andre ønsker til jeres APV, så finder vi som oftes en løsning.

Vælg et af vores tre produkter og bestil et tilbud

Basis

fra 5000,-

Udarbejdelse af et spørgeskema til alle medarbejdere

 Udsendelse af skema og indsamling af svar

Bearbejdelse af data til tabeller

Rykkerprocedurer

Målgruppe: 9-15 medarbejdere

Pro

fra 10.000,- 

Udarbejdelse af et spørgeskema til alle medarbejdere

Udsendelse af skema og indsamling af svar

Bearbejdelse af data til tabeller

Rykkerprocedurer

APV-rapport og handlingsplan

Evt. møde

Målgruppe: 15-50

Pro+

15.000,-

Udarbejdelse af flere spørgeskema til forskellige medarbejdergrupper

Udsendelse af skema og indsamling af svar

Bearbejdelse af data til tabeller

Rykker procedurer

APV-rapport og handlingsplan

Møde inden start og efter APV indsamlingen

Målgruppe: 50-100

Ofte stillede spørgsmål

 

Hvordan sendes spørgeskemaerne ud?

Med vores elektroniske arbejdspladsvurdering  tilbyder vi jer en grundig og nem løsning, der passer til jeres virksomhed, og som kan være et værktøj til at systematisere jeres arbejde med arbejdsmiljøet. 

 

Hvad gør vi med resultaterne

Det er vigtigt for os, at de resultater, I får, kan anvendes direkte i jeres daglige arbejde og jeres arbejdsmiljø. Derfor er vores handlingsplaner ledsaget af en rapport, der forklarer den statistiske oversigt over undersøgelsens resultater i et letforståeligt sprog, og en handlingsplan, som I kan anvende i jeres videre arbejde med arbejdsmiljøet.

 

Hvordan laver man en Apv?

Det er ofte relevant at udarbejde en APV-kortlægning og -analyse baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

En spørgeskemaundersøgelse kan give arbejdsmiljøorganisationen, herunder arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen, en ide om, hvilke problemer et repræsentativt udvalg af medarbejderne oplever, og hvor stort omfanget af disse problemer er.

 

Skal apv´en laves som en spørgeskemaundersøgelser

Der er metodefrihed med hensyn til hvordan arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads kortlægges og nedskrives i APV´en. I kan fx også vælge at få foretaget en arbejdsmiljørundering eller en dialogbaseret APV.

Skal vi selv lave den eller få en konsulent til det?

Tit kan det være en fordel at lade en ekstern aktør stå for spørgeskemaundersøgelsen, idet en ekstern aktør, såsom Arbejdsmiljøgruppens konsulenter, står uden for arbejdspladsens interne konflikter.

Passer spørgeskemaerne til vores arbejdsplads

I kan selv vælge metoder og redskaber for jeres særegne APV. Det kan fx være en spørgeskemaundersøgelse, der passer til jeres branche eller de specifikke behov i virksomheden.

Vi sørger for, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV-arbejdet, f.eks. lager, kontor, rengøring, kemikalier og selvfølgelig alle maskiner.

Lever APv´en op til lovkravene til apv´en

Kortlægningen kan tage udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister, der er udformet, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og overholder arbejdsmiljøloven.

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet, eller ønsker I at blive klar til Arbejdstilsynets besøg, kan vi gennemgå jeres arbejdsplads, så den kommer til at leve op til arbejdsmiljølovens krav.

 

Hvormange spørgsmål er der i jeres apv?

Vores APV-undersøgelse består af i alt ca. 60 spørgsmål, der tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister og enkelte supplerende spørgsmål, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Spørgeskemaerne skræddersys til jeres virksomheds eller institutions særlige behov.

 

Bestil et APV-tilbud

Det er ikke bindende.