APV konsulenthjælp

APV Basis pakke 5000,-

I denne pakke hjælper vi jer med at få styr på jeres APV. Skal I blot bruge en hurtig opdatering af jeres APV? Har I allerede en AMO der grundigt og effektivt kan varetage udformning af handlingsplan og analyse af APV? Så er denne pakke for jer!

Pakken indeholder:

 • Standardiseret spørgeskema til jeres branche.
 • Kortlægning af det fysiske- og/eller psykosociale arbejdsmiljø.
 • Søjlediagram og procentvisning for fordeling af de anonyme besvarelser.

APV Pro pakke 10.000,-

Denne pakke er for jer der gerne vil have klaret både APV og analyse på en nem og effektiv måde. Med APV Pro får I en færdig analyse med i pakken, som I så kan lave jeres handlingsplaner ud fra. Analysen vil sætte fokus på de punkter i undersøgelsen, der kræver særlig fokus eller, som fra et rådgivningsmæssigt perspektiv, kræver jeres opmærksomhed. Denne rapport kan sættes direkte ind i jeres APV, og bruges som omdrejningspunkt for jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Pakken indeholder:

 • Standardiseret spørgeskema til jeres branche.
 • Kortlægning af det fysiske- og psykosociale arbejdsmiljø.
 • Mulighed for tilføjelse af op til 3 specificerede spørgsmål.
 • Søjlediagram og procentvisning for fordeling af de anonyme besvarelser.
 • Analyse af resultater.
 • Skriftlig rapport over særlige fokusområder.

APV Pro+ pakke 15.000,-

Skal APV, analyse, rapport og handlingsplaner klares af vores erfarne arbejdsmiljøkonsulenter, så overlad trygt opgaven til os. Vi har hjulpet mange virksomheder med at få styr på deres APV, og udfærdige rapporter og handlingsplaner der kan sættes direkte i jeres arbejdsmiljømappe, og benyttes ved Arbejdstilsynets besøg eller til interne arbejdsmiljødrøftelser. I APV Pro Plus sørger vi for, at I ved præcis hvordan I kommer videre med jeres arbejdsmiljøarbejde.

Pakken indeholder:

 • Standardiseret spørgeskema til jeres branche.
 • Kortlægning af det fysiske- og psykosociale arbejdsmiljø.
 • Mulighed for tilføjelse af op til 6 specificerede spørgsmål.
 • Online APV-møde for udformning af jeres skema.
 • Søjlediagram og procentvisning for fordeling af de anonyme besvarelser.
 • Analyse af resultater.
 • Skriftlig rapport over særlige fokusområder.
 • Skriftlig handlingsplan for udvalgte fokusområder.

 

Dialogisk APV fra 5000.-

Den dialogiske APV foregår ved, at de ansatte bliver interviewet af vores arbejdsmiljøkonsulent i fortrinsvis grupper af 5-8 personer af gangen. Metoden benyttes af alt fra store virksomheder til mindre virksomheder.  I større virksomheder bliver den ofte benyttet som supplement til APV spørgeskemaundersøgelser som led i at udarbejde løsninger til APV-handlingsplanen. I mindre virksomheder kan det være vanskeligt at have spørgeskemaundersøgelser der er anonyme og som giver brugbar statistisk data. Her kan den dialogiske APV benyttes i stedet. Der er metodefrihed i forhold til APVen, og derfor kan den dialogiske APV også stå alene så længe alle elementer af arbejdsmiljøet kortlægges.

Pakken indeholder:

 • Et 2 timers APV-møde med vores arbejdsmiljøkonsulent
 • En rapport og handlingsplan med 3 fokuspunkter.
 • Tilkøb: ønsker I et længere møde, virksomhedsbesøg eller har i særlige ønsker til jeres rapport og handlingsplan, så kan det tilkøbes.

  Firmapakken 20.000,-

  • Firmaspecifikke spørgsmål eller eget spørgeskema
  • Kortlægning af det fysiske- og psykosociale arbejdsmiljø.
  • Mulighed for tilføjelse af op til 6 specificerede spørgsmål.
  • Online APV-møde for udformning af jeres skema.
  • Søjlediagram og procentvisning for fordeling af de anonyme besvarelser.
  • Analyse af resultater.
  • Skriftlig rapport over særlige fokusområder.
  • Skriftlig handlingsplan for udvalgte fokusområder.
  • Relevante modeller, metoder eller lignende materiale til at forebygge og afhjælpe udvalgte risikoområder.
  • Eventuelt efterfølgende online møde for opfølgning på jeres resultater eller gennemgang af rapport.

  Tilkøb

  • Særskilte afdelinger – flere spørgeskemaer 50 % af prisen på den pakke du vælger.
  • Løsningsorienteret rådgivning der hjælper med APV-handlingsplanen
  • Ekstra opfølgningsmøder (online)
  • Flere specificerede spørgsmål 200 kr. pr. spørgsmål
  • Facilitering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Sammenligning med tidligere års APV

  F.A.Q. om APV

  Hvordan sendes APV-skemaerne ud?

  Med vores elektroniske arbejdspladsvurdering  tilbyder vi jer en grundig og nem løsning, der passer til jeres virksomhed, og som kan være et værktøj til at systematisere jeres arbejde med arbejdsmiljøet. Det er ofte relevant at udarbejde en APV-kortlægning og -analyse baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

  Hvad skal man bruge en APV til?

  En spørgeskemaundersøgelse kan give arbejdsmiljøorganisationen, herunder arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen, en ide om, hvilke problemer et repræsentativt udvalg af medarbejderne oplever, og hvor stort omfanget af disse problemer er.

  Skal man APV´en baseres på en spørgeskemaundersøgelse?

  Der er metodefrihed med hensyn til hvordan arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads kortlægges og nedskrives i APV´en. I kan fx også vælge at få foretaget en arbejdsmiljørundering eller en dialogbaseret APV.

  Skal vi selv lave APV´en eller kan vi få en konsulent til det?

  Tit kan det være en fordel at lade en ekstern aktør stå for spørgeskemaundersøgelsen, idet en ekstern aktør, såsom Arbejdsmiljøgruppens konsulenter, står uden for arbejdspladsens interne konflikter.

  Passer spørgeskemaerne til vores arbejdsplads?

  I kan selv vælge metoder og redskaber for jeres særegne APV. Det kan fx være en spørgeskemaundersøgelse, der passer til jeres branche eller de specifikke behov i virksomheden. Vi sørger for, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV-arbejdet, f.eks. lager, kontor, rengøring, kemikalier og selvfølgelig alle maskiner.Kortlægningen kan tage udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister, der er udformet, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og overholder arbejdsmiljøloven. Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet, eller ønsker I at blive klar til Arbejdstilsynets besøg, kan vi gennemgå jeres arbejdsplads, så den kommer til at leve op til arbejdsmiljølovens krav.

  Passer spørgeskemaerne til vores arbejdsplads?

  I kan selv vælge metoder og redskaber for jeres særegne APV. Det kan fx være en spørgeskemaundersøgelse, der passer til jeres branche eller de specifikke behov i virksomheden. Vi sørger for, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV-arbejdet, f.eks. lager, kontor, rengøring, kemikalier og selvfølgelig alle maskiner.

   

  Hvad er en APV?

  Alle arbejdspladser skal lave APV. En arbejdspladsvurdering (APV) er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der for at finde frem til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Som en del af APV’en skal I ud fra de arbejdsmiljøproblemer, som I har identificeret, foretage en prioritering og herefter udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

  Formålet med APV´en er at finde de områder i jeres arbejdsmiljø, der kræver handling. Det kan være alt fra defekte kontorstole, problemer med belysningen og manglende hjælpemidler til arbejdsmiljøproblemer der kræver større investeringer for eksempel ventilationsanlæg eller kemikalieopbevaring, hvor der er brug for rådgivning fra eksperter.

  Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at APV-processen bliver gennemført, derfor er det også vigtigt at arbejdsmiløorganisationens medlemmer giver arbejdsgiver og et eventuelt arbejdsmiljøudvalg besked, hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som kræver ledelsens involvering. Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsgiver kan vælge at uddelegere nogle af opgaverne som er relateret til løsningen af arbejdsmiljøproblemerne i APV´en. APV’en er lovpligtig og skal udarbejdes af alle arbejdspladser, der har ansatte.

  APV´en skal udarbejdes skriftligt og kan opbevares både i papir- og elektronisk format. Den skal blot være tilgængelig for alle medarbejdere og ledelse, så alle kan se om, der bliver fuldt op på de arbejdsmiljøproblemer, der er blevet kortlagt ved APV undersøgelsen. De ansatte og arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele processen, og APV’en skal derfor underskrives af både arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen og arbejdsmiljøudvalget. Hvis virksomheden har et arbejdsmiljøudvalg skal den sendes til godkendelse. Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg kan de bede om at se APV´en, for at kontrollere at den lever op til kravene. det vil sige at APV´en er: tilgængelig for alle på arbejdspladsen.

  APV´en skal fornyes minimum hvert 3. år, men ofte konstateres arbejdsmiljøproblemerne løbende og tilføjes til APV´en ligesom arbejdsmiljøproblemerne løses løbende.

  APV skal være godkendt af arbejdsmiljøorganisationen og skal bestå af de 5 analysedele som Arbejdstilsynet beskriver som en del af APV-processen. Læs mere

  Sådan gennemfører du en APV

  APV kan gennemføres på mange måder. I kan kortlægge arbejdsmiljøet ved at bruge Arbejdstilsynets tjeklister (spørgeskema metoden) eller I kan anvende materialer fra branchefællesskaberne. Det er spørgeskemaer der direkte kan bruges som de er. I kan også vælge at fjerne eller tilføje spørgsmål. Andre metoder kan være fællesmøder, rundbordssamtaler, trivselsundersøgelser (husk dog at medtage det fysiske arbejdsmiljø). Det er alt sammen metoder, der kan bruges til at finde frem til de udfordringer og problemer der er med arbejdsmiljøet. Kortlægningen skal afdække, om virksomheden har arbejdsmiljøproblemer, og i så fald skal disse skrives ned. Hvis der ikke er nogen problemer overhovedet skal det fremgå af APV´en. Alle dele af virksomheden skal med i APV´en fx også det arbejde der udføres på fremmede arbejdssteder uden for virksomhedens hjemmeadresse. Kortlægningen skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan beskrive alt fra problemer med støj, for lidt lys, nedstyrtningsfare til problemer med stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav og risiko for at blive udsat for voldelige hændelser. Den næste fase i arbejdet med APV’en er at udarbejde en handlingsplan for, hvordan virksomheden får løst de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en kort beskrivelse af problemerne og af de løsninger der er valgt. Er der arbejdsmiljøproblemer, der indebærer en alvorlig risiko for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal virksomheden handle på problemet med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede problemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for, at det sker. Det kan også blive nødvendigt at prioritere mellem forskellige forslag til løsning af de enkelte problemer.

  Arbejdstilsynets 5 krav til APV´en
  1. En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Hvor er der problemer? Hvem rammer de?
  2. En vurdering eller analyse af de problemer, som bliver opdaget. Hvad er det helt præcist, der er galt – og hvor alvorligt er problemet.
  3. En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor opgaverne er prioriteret. Hvad er vigtigst at gøre hér og nu og hvad kan vente til de alvorligste problemer er løst?
  4. En plan for, hvordan der skal følges op. Hvordan skal problemerne løses? Får vi gjort, hvad vi aftaler? Og har det virket? Er problemet løst?
  5. En kortlægning af virksomhedens sygefravær. Er der forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til fraværet? Læs mere om kortlægning
  Hvormange spørgsmål er der i jeres apv?
  • Vores APV-undersøgelse består af i alt ca. 60 spørgsmål, der tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister og enkelte supplerende spørgsmål, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Spørgeskemaerne skræddersys til jeres virksomheds eller institutions særlige behov. Eksempel på APV

    

  Har du spørgsmål?

  Translate »