APV metoder

Arbejdsmiljøgruppen anvender individuelt tilpassede løsningsmodeller, der målrettes specifikt til jeres virksomheds behov, og som opfylder lovgivningens krav.

APV metoder

Arbejdsmiljøgruppens kortlægning af arbejdsmiljøforholdene i jeres virksomhed tager udgangspunkt i en af følgende metoder (eller i kombination):

  • APV-spørgeskema på papir
  • Online APV-undersøgelse
  • Dialogisk APV: Individuelle interviews eller gruppeinterviews
  • En professionel arbejdsmiljøgennemgang af virksomheden

Vi sørger for, at APV’en fuldt ud lever op til lovgivningens krav, og sikrer, at I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer.

Hvad handler rådgivningen om?

Rådgivningen handler om, hvordan I identificerer de relevante arbejdsmiljøproblemer i jeres virksomhed, og hvordan I kan minimere eller helt fjerne dem. Herudover omhandler rådgivningen, hvilke krav der skal opfyldes, for at jeres arbejdspladsvurdering (APV) lever op til arbejdsmiljølovgivningen.

Rådgivning kan fx være i forbindelse med:

  • kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • prioritering af arbejdsmiljøproblemer, der er fundet ved kortlægningen
  • handlingsplan for at løse de prioriterede arbejdsmiljøproblemer.
  • opfølgning på, om de prioriterede arbejdsmiljøproblemer er løst
  • hvad den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde, og hvilke krav der stilles til den

Vi tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets APV-tjeklister for jeres branche. Vi anvender desuden Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser, der indeholder en oversigt over de typiske arbejdsmiljøproblemer i hver branche og råd til, hvordan man kan løse problemerne. Endelig anvender vi de brancherettede arbejdsmiljøvejledninger, som er relevante for netop jeres virksomhed.

 

Hjælp til APV-kortlægning 

I kan få hjælp til at kortlægge og forebygge jeres arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med APV’en. I kan også få hjælp til at prioritere, hvilke problemer der er vigtigst, samt hvilke løsninger der er tilstrækkelige og mest effektive. På den måde sikrer I, at der er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i jeres virksomhed, og at I er klædt godt på, når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg.

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher

Kontakt os

Har du spørgsmål så skriv til os.