APV metoder

Hjælp til APV

APV-metoden er valgfri, og alle virksomheder skal overveje, hvilke metode, der passer bedst til den enkelte virksomhed. Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser er et godt sted at begynde, når I skal igang med jeres APV.

 

Vi tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets APV-tjeklister for jeres branche. Arbejdsmiljøvejviseren indeholder en oversigt over de typiske arbejdsmiljøproblemer i hver branche og råd til, hvordan man kan løse problemerne. Endelig anvender vi de brancherettede arbejdsmiljøvejledninger, som er relevante for netop jeres virksomhed.

 

Digital APV-spørgeskemaundersøgelse

Denne metode er anvendt af mange mellemstore og store virksomheder, da det giver alle ansatte mulighed for at bidrage til APV-kortlægningen. Spørgeskemaerne bør kunne udfyldes anonymt. En del virksomheder sammenlægger APV-spørgeskemaundersøgelserne med trivselsmålinger i virksomheden.

   

  Professionel gennemgang arbejdsmiljø

   En professionel gennemgang af en virksomheds arbejdsmiljø kan indbefatte:

  • kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • prioritering af arbejdsmiljøproblemer, der er fundet ved kortlægningen
  • handlingsplan for at løse de prioriterede arbejdsmiljøproblemer.
  • opfølgning på, om de prioriterede arbejdsmiljøproblemer er løst
  • hvad den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde, og hvilke krav der stilles til den

  Hjælp til APV kortlægning

  I kan få hjælp til at kortlægge og forebygge jeres arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med APV’en. I kan også få hjælp til at prioritere, hvilke problemer der er vigtigst, samt hvilke løsninger der er tilstrækkelige og mest effektive. På den måde sikrer I, at der er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i jeres virksomhed, og at I er klædt godt på, når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg.

  Skal du på arbejdsmiljøkursus?

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

  3-dagskursus

  Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

  Læs mere

  Online Arbejdsmiljøuddannelse 

  (22 timer)

  Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

  Læs mere

  OSH Course

  (22 hours)

  Take the mandatory health and safety course in English

  View Details

  Translate »