To problemløsningsmodeller til arbejdet med arbejdsmiljøproblemer

IGLO-modellen

Denne model kan bruges til at finde ud af, hvor ansvaret skal placeres og de muligheder, der er for at løse et problem på forskellige niveauer:

 

  • Individuelle niveau
  • Gruppeniveau
  • Ledelsesniveau
  • Organisationsniveau

IGLO

Ved-kan-vil-gør-problemløsningsmodellen

Afdækning af et problem og finde ud af, hvilke ressourcer vi har til at løse det med:

  • Hvad ved vi om problemet?
  • Hvad kan vi gøre ved det?
  • Hvad vil vi gøre ved det?
  • Hvad gør vi?

Ved-kan-vil-gør

Denne problemløsningmodel lægger vægt på, at man undersøger sit vidensniveau, og hvad der er kan lade sig gøre og om den løsning, som man ønsker også svarer til det, man ønsker på arbejdspladsen inden man iværksætter en handlingsplan.