Motivational Interviewing - et samtaleredskab til den gode kollega- og medarbejderstøtte

Arbejdsmiljøgruppen udbyder et kursus i MI – motivationssamtalen. Kurset giver praktisk anvisning på, hvordan MI metoden kan anvendes til at skabe bedre kommunikation på arbejdspladsen. Du får værktøjer til at komme konflikter i forkøbet og komme misforståelser til livs. Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i arbejdsmiljøorganisationen.

Indhold

Med udgangspunkt i din arbejdsplads og dine oplevelser, giver vi dig mulighed for at få indsigt i og gennemskue hvad der er på spil når en konflikt er på trapperne. Vi kommer ind på hvad den ene part ’ tænder af på’ og lære noget om, hvad der har gjort modparten vred.

Vi bruger MI-metoden på konkrete cases og dilemmaer du som Arbejdsmiljørepræsentant står med.

Med fokus på det psykiske arbejdsmiljø vil der blive inddraget cases fra dagligdagen, så du lærer at spotte tilspidsende situationer og du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI metoden som redskab og løftestang i dit arbejde

Giv dine kompetencer et løft

  • Få værktøjer til at komme en konflikt i forkøbet
  • Lær at kommunikere mere assertivt
  • Få indsigt i den svære samtale og værktøjer til at håndtere den
  • Skab bedre kommunikation på din arbejdsplads
  • Lær at  bruge MI som metode og konkret samtalemodel

Form

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Du opfordres til at bidrage aktivt og vi sørger for et trygt og fortroligt rum, hvor du som deltager, får rig lejlighed til at dele og udveksle erfaringer. vi vil arbejde med de konkrete dilemmaer og udfordringer som du som Arbejds- miljørepræsentant og leder går og slås med.

Målgruppe

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentant eller Arbejdsmiljø- tillids- og sikkerhedsrepræsentant samt Ledere der ønsker at blive endnu bedre til at håndtere konflikter og ’den svære samtale’.