Indeklima

Faste arbejdssteders indretning

I bekendtgørelse nr. 96 beskrives kravene til indeklimaet og generelt om arbejdsrummet.

Arbejde ved skærmterminal

Når du har computerarbejde så skal din arbejdsplads leve op til bekendtgørelse nr. 1108.

Arbejde med børn

Der kan være særlige udfordringer med, at der er mange børn og voksne samlet i samme eller få rum med hensyn til akustik og støj og luftkvaliteten.

Læs mere på BFA Velfærd 

F.A.Q.

Hvor varmt må der være i arbejdsrummet, når der er tale om et fast arbejdssted?

Ved arbejde indedørs skal temperaturen være 20-25 grader celsius. Hvis temperaturen i lokalet ofte kommer over 25 grader, skal der foretages ændringer, der kan få temperaturen ned. Er det kun ganske få dage fx om sommeren, hvor temperaturen overstiger 25 grader, skal der ikke nødvendigvis foretages ændringer. Arbejdslokalet skal være ventileret tilpas, så der kommer frisk luft ind, og lokalet skal have en passende størrelse i forhold til det antal personer, der opholder sig der.

Hvilke krav er der til rengøring?

Arbejdspladsen skal rengøres ofte for at fjerne støv, fugt og mikroorganismer. Hvis et lokale er ramt af fugt og skimmelsvamp, kan det ikke benyttes som arbejdslokale. Belysningen i arbejdsrummet skal ligeledes være tilpasset arbejdsopgaverne og mindske blænding fra sollys og loftslamper. Samtidig skal der være passende lys til at læse og orientere sig i.

Må man ryge på arbejdspladsen?

Det er påkrævet, at alle arbejdspladser har en rygepolitik. Som hovedregel skal rygning foregå udenfor og et sted, hvor der ikke er andre, der kan blive generet af det. Der kan dog etableres rygerum eller rygekabiner indenfor.

Hvilke indeklimafaktorer skal vi være opmærksomme på?

Ventilation, afgasning, fugt og skimmel, tør luft, lugt, farlige stoffer og partikler.

Hvordan kan vi forbedre indeklimaet?

Det vigtigste tiltag til at forbedre luftkvaliteten for at fjerne kilder i rummet der påvirker luften og forurener den. Det kan fx være: møbler og andet inventar, materialer der afgasser og maskiner som opholder sig i lokalerne. For at forsøge at løse problemerne og forbedre luften i lokalet kan I sørge for god rengøring, oprydning, god ventilation, mange børn og voksne i samme råd. Antallet af personer skal passe med antallet af personer. Undgå  at have printere stående i arbejdsrummet. Luftrensere kan også være en mulighed.

Hvilke tegn kan der være på dårligt indeklima?

Indeklima med dårlig luft kan blandt andet give hovedpine og gøre det vanskeligt at koncentrere sig. I svære tilfælde med fx partikel forurening  kan det af

Har du spørgsmål?