Fra stress til trivsel

Kurset varer én eller to dage.
Det betyder du kan deltage i de to dage, enten sammenhængende eller hver for sig.
Du kan desuden også tage kurset online.

På kurset fra stress til trivsel lærer du om symptomerne på stress, og hvordan I kan arbejde med forebyggelse ..

Stress over længere tid kan være sundhedsskadeligt. Det kan være svært at vide hvad man skal gøre som AMR eller arbejdsleder, hvis man er bekymret for en ansat/kollega/leder, der virker stresset. Eller hvis en stressramt vender tilbage efter sygemelding. Hvordan hjælper man? Hvad kan man gøre?

Kurset varer én eller to dage. Det betyder du kan deltage i de to dage enten sammenhængende eller på en af dagene, alt efter hvilke temaer du er optaget af at få nye forståelser af og nye værktøjer til at arbejde med i din arbejdsmiljøgruppe.

Bliver du bekymret for dig selv og dine kollegaer/medarbejdere når du/I oplever stress på din arbejdsplads? Vil du lære mere om, hvordan du og din arbejdsmiljøorganisation kan forebygge stress og skabe trivsel på arbejdspladsen? Så er kurset det rigtige for dig.

Vi vil også gennemgå forskellige former for effektive forebyggelsesstrategier. Som deltager vil du få mulighed for at dele dine egne erfaringer og udfordringer med stress, og sammen vil vi finde de bedste løsninger og strategier til at tackle dem. Kurset henvender sig til alle, der ønsker at forebygge stress på arbejdspladsen og skabe en mere positiv og produktiv arbejdsplads, samt ønsker hjælpe de personer, der kommer tilbage på arbejde efter en sygemelding på baggrund af stressbelastning.

1. dag

Forebyg stress på arbejdspladsen og skab en mere positiv og produktiv arbejdsplads

På dag 1, vil følgende blive gennemgået:

  • Hvordan forebygger vi stress på arbejdspladsen?
  • Arbejdsmiljøorganisationens rolle i stresshåndtering og trivselsfremme
  • Praktisk anvendelse af viden om stresshåndtering og trivselsfremme på arbejdspladsen.

2. dag

Hjælp de personer, der kommer tilbage på arbejde efter en sygemelding på baggrund af stressbelastning

På dag 2, vil følgende blive gennemgået:

  • Tilbagevenden efter stresssygemelding
  • Arbejdsmiljøorganisationens rolle i tilbagevenden efter en stress-sygemelding?

1 + 2 dage

2 dages kursus, hvor der undervises i alle emnerne fra begge dage

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at forebygge stress på arbejdspladsen og skabe en mere positiv og
produktiv arbejdsplads, samt ønsker at hjælpe de personer, der kommer tilbage på arbejde efter en sygemelding på baggrund af stressbelastning.

Online kursus

Alt undervisning foregår via undervisningsplatformen TalentLMS

Kurset giver dig viden om de mest centrale elementer i det psykiske arbejdsmiljø og mest effektive redskaber til at skabe trivsel på din virksomhed – både på det praktiske og på det strategiske niveau.

Dag 1

Hvordan forebygger vi stress på arbejdspladsen?

Læringsmål: Kursisterne vil lære om kursets formål og opbygning, og hvordan de vil opnå viden om at
håndtere stress og fremme trivsel på arbejdspladsen.
Aktiviteter: Undersøgelser af egen arbejdsplads op imod den nye viden om forebyggelse af stress.
Diskussionsspørgsmål: Hvordan forstår vi stress på arbejdspladsen? Hvilke stressorer har I i jeres
arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljøorganisationens rolle i stresshåndtering og trivselsfremme

Læringsmål: Kursisterne vil lære om hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen, og hvorfor det er
vigtigt for både medarbejdere og arbejdspladsen.
Aktiviteter: Diskussion af hvad der definerer trivsel på arbejdspladsen, identifikation af elementer på ens
egen arbejdsplads der fremmer eller hæmmer trivsel, brainstorming af løsninger og oprettelse af en
handlingsplan. Hvordan kan man implementere tiltag til at fremme trivsel på ens egen arbejdsplads?

Arbejdsmiljøorganisationens rolle i stresshåndtering og trivselsfremme

Læringsmål: Kursisterne vil lære om arbejdsmiljøorganisationens rolle i stresshåndtering og trivselsfremme,
og hvordan man kan arbejde i arbejdsmiljøorganisationen for at opnå disse mål.
Aktiviteter: Præsentation af arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver, diskussion af samarbejde mellem
arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne, og træning i kommunikation og konfliktløsning.
Real world eksempler: Case studier af arbejdspladser der har haft succes med samarbejde mellem
medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen.
Diskussionsspørgsmål: Hvordan kan man samarbejde i
arbejdsmiljøorganisationen for at håndtere stress og fremme trivsel på arbejdspladsen?

Praktisk anvendelse af viden om stresshåndtering og trivselsfremme på arbejdspladsen.

Læringsmål: Kursisterne vil anvende deres viden om stresshåndtering og trivselsfremme på en praktisk
måde på deres egen arbejdsplads.
Aktiviteter: Planlægning af et oplæg mere flere elementer til fremme af trivsel til praktisk anvendelse i
deres egen virksomhed.

Dag 2

Tilbagevenden efter stresssygemelding

Læringsmål: Hvordan ”indretter” vi arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø, når en medarbejder eller leder vender tilbage efter en sygemelding?
Denne formiddag vil vi se på de forskellige nødvendige dele man som virksomhed og arbejdsmiljøorganisation skal overveje og forholde sig til i forhold til medarbejderens/lederens tilbagevenden efter et stres-nedbrud.
Ofte er det sådan at både den tilbagevendende efter stresssygemelding, kollegaer og leder sammen bliver fanget i en fælles ønsketænkning om at alt er eller hurtigt kommer tilbage til det som var før. Derfor er det et en fælles opgave at se med friske øjne på den nye virkelighed og sammen og sammen finde de nye veje frem. Dagen her vil netop hjælpe til at konkretisere mulige veje for arbejdsmiljøorganisationen at bidrage til
dette.
Aktiviteter: Oplæg og drøftelse en konkret case og egne oplever om gode og dårlige eksempler på
tilbagevenden efter stressnedbrud.
Diskussionsspørgsmål: Hvorfor er gode rammer om tilbagevenden efter stress nedbrud vigtigt og hvad er
konsekvensen af ikke at lave disse særlige foranstaltninger?

Arbejdsmiljøorganisationens rolle i tilbagevenden efter en stress-sygemelding?

Læringsmål: Praktisk anvendelse af viden om langtidseffekter efter stres-nedbrud og hvordan man laver
vellykkede processer om tilbagevenden til arbejdspladsen i forhold til egen kontekst og rolle i
arbejdsmiljøorganisationen.
Aktiviteter: Ud en model med de forskellige elementer, der udgør en god tilbagevenden til arbejdspladsen,
arbejder hver enkelt deltager med i ideer til elementer der ville passe til deres virksomhed og branche.
Diskussionsspørgsmål: Hvordan kunne man på din virksomhed understøtte en vellykket tilbagevenden på
arbejdspladsen?

 

Har du spørgsmål?