Fra stress til trivsel

På kurset fra stress til trivsel lærer du om symptomerne på stress, og hvordan I kan arbejde med forebyggelse af og håndtering af stress. Kurset veksler mellem oplæg og gruppearbejde. 

  • Stresstrappen
  • Nyeste viden og fakta om stress
  • De tre stress symptomer
  • Forebyggelse og håndtering af stress i organisationen
  • Lær at identificere stress hos en medarbejder/kollega
  • Social kapital
  • Karaseks krav – kontrol – social støtte model
  • Hvad kan konsekvenserne af mobning/sexchikane indebære
  • Stresspolitik

Tag næste skridt i retning af et bedre psykisk arbejdsmiljø