105 mio. kr. til forebyggelse af nedslidning og ulykker

Er din virksomhed mindre eller mellemstor kan du søge støtte til
projekter, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning samt
ulykker.
Folketinget har afsat 105 mio. kr. årligt til forebyggelse i private små og
mellemstore virksomheder i perioden 2021-2023.
Puljen forventes åbnet i marts 2021.
” Formålet er at forebygge, at ansatte på små, private virksomheder nedslides
fysisk eller psykisk, kommer ud for arbejdsulykker samt fremme ansattes
sundhed ved fysisk træning på arbejdet” fortæller seniorkonsulent og
projektleder Christian Hjorth-Hansen fra Arbejdsmiljøgruppen Aps.
”Undersøgelser viser, at kun omkring 8 pct af de små og mellemstore
virksomheder mener de har behov for rådgivning, men en stor del af
nedslidningen og ulykkerne sker på SMV”
”Vi har dokumentation for at investeringer i arbejdsmiljø helt generelt tjener sig
ind 2 gange i form af mindre sygefravær, færre ulykker og mere effektive
arbejdsgange.
”Vi kan hjælpe jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen til
arbejdsmiljømidlerne, og i samarbejde med jer gennemføre jeres valgte
arbejdsmiljøprojekt/initiativ. ”, understreger Christian Hjorth-Hansen
Midlerne vil kunne søges af alle små, private virksomheder med
maksimalt 50 ansatte 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte til projekter med rådgivning fra autoriserede
arbejdsmiljørådgivere som fx Arbejdsmiljøgruppen Aps. Rådgivningen tilpasses
den enkelte virksomheds behov, og f.eks. kan bestå i hjælp til at virksomheden
får kortlagt behov i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
Der kan herudover søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning
på arbejdet samt leje og
afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan
forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risici for arbejdsulykker.
Retningslinjer og administration af midlerne
Arbejdstilsynet vil administrere ordningen, som vil fremgå mere præcist af den
kommende bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i marts 2021.
Når reglerne er klar, vil Arbejdsmiljøgruppen igen lægge en nyhed her på www.arbejdsmiljoegruppen.dk

Har du spørgsmål?

Translate »