Bliv trivselsambassadør

Skab bedre trivsel på din virksomhed

Kurset varer to dage. På kurset får du viden om psykisk Arbejdsmiljø og den svære samtale. Ved hjælp af cases inddrager lærer du at spotte vanskelige situationer.  Du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI metoden.

På Dag 1 får du indsigt i hvordan du kan optimere rammerne for god trivsel. Du får et grundlæggende kendskab til psykisk arbejdsmiljø og får inspiration til, hvordan din arbejdsplads kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

På dag 2 tager vi udgangspunkt i din arbejdsplads og arbejder med gode redskaber til at nedtrappe en konflikt. Vi kommer ind på reaktionsmønstre og adfærdsmønstre. Vi ser på hvordan vi kan bruge Motivating Interviewing (MI-metoden), og hvordan du som Arbejds- og miljø eller sikkerhedsrepræsentant kan komme konflikter og den svære samtale i møde.

Udbytte og kompetenceløft:

  • Introduktion til psykisk arbejdsmiljø.
  • Indføring i niveauerne for, hvad god trivsel indebærer.
  • Hvordan psykiske arbejdsmiljø påvirker trivslen hos jer.
  • Godt indsigt af hvad stress er for en størrelse og hvordan vi kan forbygge
  • Få værktøjer til at komme en konflikt i forkøbet
  • Lær at kommunikere mere assertivt
  • Indsigt i den svære samtale og værktøjer til at håndtere den
  • Skabe bedre kommunikation på din arbejdsplads
  • Introduktion til MI som metode og en konkret samtalemodel

Form

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Vi sørger for et trygt og fortroligt rum, hvor du får rig lejlighed til at udveksle erfaringer – vi vil arbejde med de konkrete dilemmaer og udfordringer som du som Arbejdsmiljørepræsentant/sikkerhedsrepræsentant går og slås med.

Målgrupper

Arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) tillidsrepræsentant samt Ledere der ønsker at blive endnu bedre til at håndtere konflikter og ’den svære samtale’.