Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne.  Gruppen tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver på virksomheden. I en virksomhed med mange ansatte eller som dækker mange forskellige arbejdsområder, kan der være flere arbejdsmiljøgrupper. På virksomheder med 35 ansatte og derover er der krav om at der skal etableres et arbejdsmiljøudvalg over grupperne. Medlemmerne i udvalget udpeges blandt deltagerne i arbejdsmiljøgruppen.

Hvis der er problemer med arbejdsmiljøet, skal gruppen inddrages i løsningen. Arbejdsmiljøgruppens opgave er at påvirke den enkelte ansatte til en adfærd, der forbedrer egen og andres sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøgruppen skal også deltage i alle aktiviteter om beskyttelse af de ansatte og forebyggelse af risici. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøgruppen inddrages i analyser og forebyggelse af ulykker, i APV-arbejdet og når der indføres ny teknologi.

Der er ikke noget krav om, hvor mange arbejdsmiljøgrupper der skal være.  Det er arbejdsgiveren der bestemmer det sammen med de ansatte og arbejdslederne, men det en betingelse at arbejdsmiljøorganisationen altid skal kunne løse sine opgaver på tilfredsstillende. Derfor skal man tage hensyn til virksomhedens størrelse, geografi, risici og arbejdets karakter.
De ansatte skal  have mulighed for at komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og de ansatte skal have mulighed for drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen i deres arbejdstid.