AMO – facilitering af konstruktive forandringsprocesser

6 timers suppleringskursus

Jo bedre samspillet fungerer – både indadtil i AMO og udadtil i forhold til hele organisationen – desto bedre muligheder har AMO for at lykkes med sine opgaver.

Denne 1-dags workshop sætter fokus på hvordan I skaber konstruktive processer rundt om AMO’s arbejde som fundament for at styrke arbejdsmiljøindsatsen. Enhver indsats på arbejdsmiljøområdet er også en forandringsproces, med forskellige interesser, synsvinkler, bekymringer, usikkerhed og modstand som naturlige elementer. Hvordan faciliterer man bedst den proces? Hvordan kan man skabe fælles ansvar og ejerskab? Hvordan kan man tilrettelægge anerkendende og transparente processer? Hvordan kan man italesætte det der er svært?

Vi tager afsæt i en case, gennem hvilken vi folder den konstruktive arbejdsmiljø-forandringsproces ud, og der bliver også lejlighed til at du knytter an til din egen verden.

Program for workshoppen

Introduktion

Case: Når AMO er udfordret

– hvordan skabe konstruktive processer?

Forandringskommunikation

– hvordan kan vi forstå, arbejde med og italesætte forandringsprocesser som en integreret del af arbejdsmiljøindsatsen?

Greb til at skabe samspil rundt om arbejdsmiljøindsatsen

Hvad tager du med hjem – hvilke skridt vil du bestræbe dig på at tage i din organisation?

Har du spørgsmål?