Mindfulness – tankemæssigt overskud og stressforebyggelse

Om kurset

Få redskaber og teknikker til at opleve større tanke- og følelsesmæssigt overskud og frihed i dit arbejdsliv.

Din hjerne kan trænes til at give slip tankestrømme, lidt på samme måde som din krop kan trænes op til en speciel sportsgren eller til at blive stærkere.

Studier i mindfulness har vist, at metoden skaber mulighed for at finde ro i perioder med forhøjet stressniveau. En central færdighed er at kunne give slip på fornemmelsen af stress i stedet for at være fanget i et mylder af følelser og tanker, der kan virke umulige at slippe af med igen.

Et klassisk eksempel er at have svært ved at falde i søvn, fordi tankerne kredser om den kommende arbejdsdag. Evnen til at give slip på støj tillader desuden en langt højere grad af fokus og koncentration.

Dette kursus præsenterer dig for konkrete metoder, som du kan bruge i din hverdag. Du får mulighed for at prøve teknikkerne af på egen krop samt dele erfaringer med og stille spørgsmål til underviseren og de andre deltagere.

 

Formål 

Du lærer grundlæggende mindfulnessteknikker og kan anvende dem i din hverdag og på arbejdet i en form, som passer ind i dine andre gøremål.

 

Udbytte

  • Du trænes i bevidst og ikke-vurderende iagttagelse af egne følelser og tanker.
  • Du styrkes i evnen til at dirigere din opmærksomhed og fastholde fokus.
  • Du får konkrete metoder til at afhjælpe oplevelser af stress i tilspidsede perioder og situationer.
  • Du får mulighed for intensiv personlig udvikling med fokus på dine egne processer – og ikke mindst organisationens dynamikker.

 

Temaer

  • Mindfulness  teknikker og principper.
  • Stress og forebyggelse.
  • Koncentration, nærvær og flow.
  • Refleksion over arbejdskultur, organisatoriske dynamikker og egne vaner.

 

Form

Undervisningen veksler mellem teori, mindfulnessøvelser samt refleksion og diskussion. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt som fremmødehold, men kurset kan også tages online. Desuden arrangerer vi firmarettede workshops og oplæg, som er skræddersyet til jeres behov.

 

Antal deltagere

Min. 4, max. 15.

 

Kursusforløb

Kurset varer en dag kl. 9.00-15.00.

Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90 % af tiden.

 

Kursussted 

Symbion Konferencecenter

Fruebjergvej 3

2100 København Ø 

I tilfælde af ændringer vedrørende kursussted meddeles ændringerne senest 7 dage før kursusafholdelse.

 

Pris 

2750 kr. (excl. moms), inklusiv kursusmaterialer.

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura.

Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.

 

Tilmeldingsfrist 

Ansøgere optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

 

Mads Autrup

Mads Autrup

Underviser

 

Mads Autrup er konsulent i erhvervspsykologi og meditation. Uddannet cand.mag.psych. og HD. Han har over ti års erfaring som intern og ekstern konsulent, herunder tre år som konsulent i Green Andersen Erhvervspsykologi, med ansvar for kurset Dynamisk Mindfulness.

Mads har haft en daglig meditationspraksis siden 2007, har forsket i mindfulness og organisationspsykologi og har undervist både organisationer og universiteter.

For yderligere info, se madsautrup.com.

k

Tilmeld

Skriv til os for booking!