Mindfulness

– Forebyg stress med mentale strategier

Mentale strategier der virker positivt i dit liv

Du kan bearbejde stress ved at skabe mentale strategier, som virker positivt i dit liv. På dette kursus lærer du teknikker, som du kan bruge aktivt i stressede og tilspidsede arbejdssituationer. Du præsenteres også for perspektiver på, hvordan man skaber hvileperioder i sin hverdag – og hvorfor det er så vigtigt for vores evne til at trives og præstere i det daglige.

Din hjerne kan trænes til at give slip tankestrømme, lidt på samme måde som din krop kan trænes til en speciel sportsgren, eller for at blive stærkere. Studier i mindfulness har vist, at metoden skaber mulighed for at finde ro i perioder med forhøjet stress-niveau. En central færdighed er at kunne ”give slip” på fornemmelsen af stress, i stedet for at være fanget i et mylder af følelser og tanker, som kan virke umulige at slippe af med igen. Et klassik eksempel er at have svært ved at falde i søvn fordi tankerne kredser om den kommende arbejdsdag. Evnen til at give slip på støj, tillader desuden en langt højere grad af fokus og koncentration.

Dette kursus præsenterer dig for konkrete metoder, som du kan bruge i din hverdag. Du får mulighed for at prøve teknikkerne af på egen krop, samt at dele erfaringer og stille spørgsmål til underviser og deltagere.

 

Udbytte:

  • Du trænes i bevidst og ikke-vurderende iagttagelse af egne følelser og tanker.
  • Du styrkes i evnen til at dirigere din opmærksomhed og fastholde fokus.
  • Du får konkrete metoder til at afhjælpe oplevelser af stress i tilspidsede perioder og situationer
  • Du får mulighed for intensiv personlig udvikling med fokus på dine egne processer – og ikke mindst organisationens dynamikker.

Hvad får jeg med mig fra kurset?

Du lærer grundlæggende mindfulness-teknikker, og kan anvende dem i din hverdag og på arbejdet, i en form som passer ind i dine andre gøremål. Og vi kommer ind på temaerne:

  • Mindfulness – teknikker og principper
  • Stress og forebyggelse
  • Koncentration, nærvær og flow
  • Refleksion over arbejdskultur, organisatoriske dynamikker og egne vaner

 

Form

Undervisningen indeholder mindfulness-øvelser som kan bruges i hverdagen – dialog og refleksion om udfordringer og temaer i arbejdslivet – og teoretiske perspektiver. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt som fremmødehold, men kurset kan også tages online. Desuden arrangerer vi firmarettede workshop og oplæg, som er skræddersyet til jeres behov.

 

Kursusforløb

Kurset varer 1 dag fra kl.9-15. 

Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

 

Pris

2750 kr. inklusiv kursusmaterialer. (afhænger af kursussted)

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%.

 

Tilmeldingsfrist

Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.

Form

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Vi sørger for et trygt og fortroligt rum, hvor du får rig mulighed for at udveksle erfaringer. Vi vil arbejde med konkrete dilemmaer og udfordringer, som du som arbejdsmiljø- eller sikkerhedsrepræsentant oplever på din arbejdsplads.

Målgrupper

Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), tillidsrepræsentanter og ledere, der ønsker at blive endnu bedre til at håndtere konflikter og den svære samtale.

 

Leder du efter inspiration til jeres næste suppleringskursus?

Psykisk arbejdsmiljø og kommunikation

1-dagskursus

Temadagen giver dig et grundlæggende kendskab til pykisk arbejdsmiljø og trivsel. Få inspiration til, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan forbedres, og gevinsterne herved.

Læs mere

Den svære samtale  

1-dagskursus

Kurset giver praktisk anvisning på, hvordan MI metoden kan anvendes til at skabe bedre kommunikation på arbejdspladsen. Du får værktøjer til at komme konflikter i forkøbet og komme misforståelser til livs. Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i arbejdsmiljø-organisationen.

Læs mere

Få en styrketest

 1-dagskursus 

På dette kursus ser vi på hvad forskning fortæller om styrker og hvad positiv psykologi er. Vi arbejder med dine stærke sider og viser I kan bruge dem aktivt som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Vi ser på hvordan en positiv indstilling og mind-set påvirker arbejdsglæde og indsats.

Vi ser på hvordan I kan sætte jeres unikke evner og ressourcer i spil i jobbet.

Læs mere

Din underviser på mindfulness-kurset

Mads Autrup

Mads Autrup

Underviser

Mads Autrup er partner i virksomheden Green Andersen Erhvervspsykologi.

Mads har mange års erfaring i at arbejde med mindfulness, i en erhvervspsykologisk ramme, på universiteter og i offentlige og private organisationer. Bl.a. som kursusansvarlig for ”Mindfulness – et arbejde med mentale strategier” siden 2013.  Han er uddannet cand.mag.psych. & HD, og har studeret og praktiseret meditation dagligt i over 10 år

Mads har desuden flere års erfaring som underviser på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du et firmakursus, så kontakt os her