Mindfulness

– Forebyg stress med mentale strategier

Du kan bearbejde stress ved at skabe mentale strategier, som virker positivt i dit liv. På dette kursus lærer du teknikker, som du kan bruge aktivt i stressede og tilspidsede arbejdssituationer. Du præsenteres også for perspektiver på, hvordan man skaber hvileperioder i sin hverdag – og hvorfor det er så vigtigt for vores evne til at trives og præstere i det daglige.

Din hjerne kan trænes til at give slip tankestrømme, lidt på samme måde som din krop kan trænes til en speciel sportsgren, eller for at blive stærkere. Studier i mindfulness har vist, at metoden skaber mulighed for at finde ro i perioder med forhøjet stress-niveau. En central færdighed er at kunne ”give slip” på fornemmelsen af stress, i stedet for at være fanget i et mylder af følelser og tanker, som kan virke umulige at slippe af med igen. Et klassik eksempel er at have svært ved at falde i søvn fordi tankerne kredser om den kommende arbejdsdag. Evnen til at give slip på støj, tillader desuden en langt højere grad af fokus og koncentration.

Dette kursus præsenterer dig for konkrete metoder, som du kan bruge i din hverdag. Du får mulighed for at prøve teknikkerne af på egen krop, samt at dele erfaringer og stille spørgsmål til underviser og deltagere. 

Du lærer grundlæggende mindfulness-teknikker, og kan anvende dem i din hverdag og på arbejdet, i en form som passer ind i dine andre gøremål. 

Undervisningsform

Undervisningen indeholder mindfulness-øvelser som kan bruges i hverdagen – dialog og refleksion om udfordringer og temaer i arbejdslivet – og teoretiske perspektiver. Som udgangspunkt er undervisningen tilrettelagt som fremmødehold, men kurset kan også tages online. Desuden arrangerer vi firmarettede workshop og oplæg, som er skræddersyet til jeres behov.

Kursusforløb

Kurset varer 1 dag fra kl.9-15.  

Udbytte

Du trænes i bevidst og ikke-vurderende iagttagelse af egne følelser og tanker. Du styrkes i evnen til at dirigere din opmærksomhed og fastholde fokus.

Du får konkrete metoder til at afhjælpe oplevelser af stress i tilspidsede perioder og situationer Du får mulighed for intensiv personlig udvikling med fokus på dine egne processer – og ikke mindst organisationens dynamikker.

Underviser: Mads Autrup

Mads har mange års erfaring i at arbejde med mindfulness, i en erhvervspsykologisk ramme, på universiteter og i offentlige og private organisationer. Bl.a. som kursusansvarlig for ”Mindfulness – et arbejde med mentale strategier” siden 2013.  Han er uddannet cand.mag.psych. & HD, og har studeret og praktiseret meditation dagligt i over 10 år

Mads har desuden flere års erfaring som underviser på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Mindfulness og de emotionelle forandringer i hjernen

Temaer på kurset

N

Mindfulness - teknikker og principper

N

Stress og forebyggelse

N

Koncentration, nærvær og flow

N

Refleksion over arbejdskultur, organisatoriske dynamikker og egne vaner

Translate »