Leading the Mind

– Erhvervspsykologisk mindfulness & Forebyg stress med mentale strategier

Tag ledelse af dine tanker. Leading the Mind er et kursusforløb, som giver dig mulighed for at opleve effekten af kontinuerlig mindfulness-træning, set i et hverdagsrettet og udviklende perspektiv. Over en periode på 10 uger opbygger du erfaring med mindfulness-metoden og mærker på egen krop flere af de dokumenterede effekter som øget fornemmelse af ro, kropsbevidsthed, skarpere fokuseringsevne og stressreduktion.

Gennem træning i mindfulness udvikler du evnen til at skabe rum for nærvær og bevidsthed – og styrkes i at fastholde denne bevidsthed, når dagligdagens udfordringer presser sig på. Igennem forløbet vil du opleve, hvordan din evne til at iagttage dine egne psykologiske processer gradvist udvikler sig til indsigt. En indsigt, vi i fællesskab sætter i relation til din egen udvikling, gruppers samspil og andre intensive arbejdssammenhænge.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til både ledere og medarbejdere, som ønsker at udvikle større indsigt i egne motiver og handlemønstre – og blive bedre til at bruge denne indsigt aktivt i den professionelle rolle. Det er til dig som vil skabe bedre overblik og ro i intensive samarbejdssituationer og udvikle redskaber til at forstå og arbejde med kroppens signaler – f.eks. i forbindelse med stressreaktioner. Privatpersoner er også meget velkomne.

Indhold

Modulerne har en varighed på 4 timer – inddelt i 3 læringsrum: meditation, teori og refleksion. Meditation har en bemærkelsesværdig evne til at afspænde vores sind og tillade et mere direkte indblik i vores tanker og følelser. Derfor bruger vi dette rum til at skabe en accepterende og rummende bevidsthed, hvori tankerne får lov til at passere, uden vi behøver at forholde.

I rummet for refleksion giver vi den afspændte bevidsthed en retning og arbejder psykodynamisk med oplevelser, som knytter sig til meditationen, gruppen og andre livsaspekter. I det teoretiske rum diskuterer vi mindfulness’ oprindelse i østlig filosofi, og perspektiverer til udviklingspsykologien, gruppedynamikker og samspillet mellem person, rolle og organisation. Forløbet starter med en individuel coachingsession á halvanden times varighed, og hele kurset forløber over 10 uger.

Temaer

  • Introduktion til Mindfulness
  • Det Autonome Nervesystem
  • Metakognition & Perspektiver
  • Udvikling og Bevidsthed
  • Containing & Negativ Formåen
  • Secure Base Leadership
  • Mindfulness Organisationer

Underviser: Mads Autrup

Mads har mange års erfaring i at arbejde med mindfulness, i en erhvervspsykologisk ramme, på universiteter og i offentlige og private organisationer. Bl.a. som kursusansvarlig for ”Mindfulness – et arbejde med mentale strategier” siden 2013. Han er uddannet cand.mag.psych. & HD, og har studeret og praktiseret meditation dagligt i over 10 år

Mads har desuden flere års erfaring som underviser på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Mindfulness og de emotionelle forandringer i hjernen

Temaer på kurset

N

Mindfulness - teknikker og principper

N

Stress og forebyggelse

N

Koncentration, nærvær og flow

N

Refleksion over arbejdskultur, organisatoriske dynamikker og egne vaner

Har du spørgsmål?