Arbejdsmiljøuddannelsen i København og Nordsjælland

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden. 

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse i dit lokalområde

Arbejdsmiljøuddannelsen forløber over 22 timer, fordelt på tre sammenhængende dage kl. 08.00-16.00.

Deltagerne skal efter kurset:

 • kunne varetage deres rolle og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • kunne samarbejde om arbejdsmiljøet på et operationelt og strategisk niveau
 • kunne gennemføre arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau mht. den daglige drift og på et strategisk ledelsesniveau

 • have kendskab til metoder indenfor det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

 

Læringsmålene for kurset

Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål:

 • At kunne anvende redskaber til samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • At kunne anvende arbejdsmiljølovgivningen i det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde
 • At kunne anvende metoder til at forbedre arbejdsmiljøet, herunder at få kendskab til forskellige APV-metoder (spørgeskemaundersøgelser, dialogmetoder mv.)

Vi veksler mellem teori og praksis. Vi tager udgangspunkt i deltagernes praktiske erfaringer fra deres arbejdspladser gennem dialog og praktiske øvelser.

 

Arbejdsformer og læringsmetoder

Undervisningen er anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra deres egne arbejdspladser.

 • Undervisers oplæg
 • Gruppearbejde og fremlæggelse

Hotel Scandic i Hvidovre

Kurserne i København og Nordsjælland afholdes på Hotel Scandic i Hvidovre.

 

Temaer:

 • Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver

 • Arbejdsskader
 • Risikovurdering og forebyggelse
 • Psykisk arbejdsmiljø: stress, samarbejde, vold og trusler
 • Fysisk arbejdsmiljø: ergonomi, kemi, støj og indeklima
 • APV
 • Arbejdsmiljøaktører og lovgivning
 • kunne gennemføre arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau mht. den daglige drift og på et strategisk ledelsesniveau

 • have kendskab til metoder indenfor det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher