Arbejdsmiljøuddannelsen i Ballerup

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden. 

OBS! Kan i øjeblikket kun afholdes i Ballerup, hvis det er et firmakursus

Du får bl.a. viden om:

 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
 • Pligter og ansvar for arbejdsgiver, ledere og ansatte i forhold til arbejdsmiljøloven
 • Metoder til at forebygge risici
 • Systematik i arbejdsmiljøarbejdet
 • Aktiv og systematisk brug af en arbejdspladsvurdering (APV)
 • Ideer til, hvordan du kan påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
 • Metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
 • Anmeldelse og analyse af arbejdsulykker
 • Forebyggelse af typiske belastninger og ulykker for din branche

 

Arbejdsmiljøorganisationen har følgende opgaver:

 • Udarbejde APV
 • Udarbejde APB (kemisk APV)
 • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Anmelde arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 • Fører statistik over arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 • Holde sig orienteret om viden om arbejdsmiljø
 • Rådgiv virksomheden om sikkerhed og sundhed
 • Orientere og besvarer spørgsmål om arbejdsmiljø
 • Medvirke til at sikre at der er oplæring af i brug af hjælpemidler og maskiner
 • Lave procedurer for oplæring af nye medarbejdere

 

Hvem er med i AMO?

De ansatte har krav på at vide hvem der er medlemmer af AMO. De skal have kontaktoplysningerne til medlemmerne, så de let kan komme i kontakt med dem. Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for at at de ansatte får oplysninger om arbejdsmiljøorganisationens opbygning samt hvilke områder de forskellige medlemmer af AMO dækker. Læs mere om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal være opbygget her.

 

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details