Arbejdsmiljøuddannelsen på polsk

Vi udbyder det lovpligtige arbejdsmiljøkursus på polsk. Kurset afsluttes med et godkendt kursusbevis.

Vi har succesfuldt gennemført mange kurser i arbejdsmiljø på polsk. Vi tager højde for den enkelte deltagers viden om arbejdsmiljø og vi målretter kurset efter deres behov. 

På vores polske kurser får kursisterne  en grundig viden om dansk arbejdsmiljølovgivning, samtidig med at vi i undervisningen tager højde for den enkeltes arbejdssituation. Undervisningen foregår med professionel tolk, og vores egen underviser har en særlig erfaring med bygge- og anlægsområdet.

Mange af de polakker, vi uddanner på vores kurser, arbejder inden for bygge- og anlægsområdet. Det er en afspejling af, at en stor del af de arbejdende polakker i Danmark er beskæftiget inden for byggebranchen.

Det er også baggrunden for, at Arbejdstilsynet har udarbejdet en række pjecer bl.a. med en ordliste for branchen, brug af personlige værnemidler, kran- og stigearbejde mv.

Vores kurser møder folk, hvor de er, og vi tager udgangspunkt i folks egne arbejdssituationer. Det er vigtigt for os, at den viden, vi formidler, rent faktisk kan bruges i virksomhederne. Vi evaluerer hele tiden vores kurser ud fra dét synspunkt og rådgiver gerne om, hvordan I omsætter den viden, I får på kurset, til praktiske forbedringer af arbejdsmiljøet.

Ring og få en snak med os, hvis I har polske medarbejdere, der skal på kursus. Vi finder en løsning, der kan indpasses i jeres planlægning. Er der flere, der skal på kursus, arrangerer vi gerne et kursus hos virksomheden.

 

Ring på: +45 26 33 36 65

 Tilmelding 

 

    Har du spørgsmål?