Online arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Du kan tage uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator på nettet. Den fleksible netuddannelse indledes med én dags tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold, hvor deltagerne medbringer en PSS fra deres byggeplads.Resten af uddannelsen tages online.

Du får grundigt kendskab til relevante regler, arbejdsgange, beslutningsprocesser, kommunikationsveje og kommunikationsmetoder, samt forretningsgange i byggeprocessen.

Desuden får du forståelse for principper for samarbejde, formidling og de pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i koordinatorarbejdet.

Herved får du kompetencer og virkemidler, som kan bruges til, i samarbejde med de øvrige aktører i byggeprocessen, at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i byggeprocessen.

Gennemførelse

Netuddannelsen skal gennemføres inden for mindst 6 og maksimalt 15 uger.

Der må højst være 20 kursusdeltagere på det netbaserede kursus for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Online undervisningen

Online kursusmaterialet foregår på LMS platformen TalentLMS. Der er en række forskellige moduler og der veksles mellem tekst, videoer og multiple-choice test. Underviseren har hele tiden mulighed for at følge kursisten og vejlede, når kursisten går i stå.

Al kommunikation mellem underviser og kursister imellem foregår via TalentLMS (via beskedsystemet og diskussionsforummet). Systemet er indrettet, så det kan facilitere kommunikation på tværs mellem kursisterne.

I læringsmodulerne er der fagtekster, der skal læses, og efterfølgende skal multiple-choice tests bestås med mindst 80 procent korrekte svar.

Fysisk undervisning

Du skal bare være fysisk tilstede til undervisning for det samlede hold. Vi giver dig et overblik for uddannelsen og vi laver en aktivitetsplan for hver kursist.

Vi tager udgangspunkt i din viden og vi gennemgår koordinatorens vigtigste opgaver på introdagen.

– Din underviser

Start med en film fra BFA om byggeprocessen

Har du spørgsmål?