Nudging på arbejdspladsen

Nudging er en metode, der har vundet indpas på mange arbejdspladser, og den anvendes til at forebygge og løse forskellige arbejdsmiljøproblemer herunder ergonomiske problemer i forbindelse med stillesidddende kontorarbejde og tunge løft.

Nudging er en måde at regulere uønsket adfærd til en anden ønsket adfærd. Det kan således være at man har sat sig et mål for at forebygge smerter i nakken, ryggen ved at skabe variation i de ansattes bevægelser i løbet af arbejdsdagen. Disse abstrakte mål skal derefter konkretiseres til nogle anbefalinger og en adfærd som man ønsker, at den ansatte har fx hvis problemet er, at kontoransatte sidder for meget ned ved skærmen uden at variere deres kropsholdning, så kan konkrete anvisninger være at anbefale, at man fx rejser sig 1 gang hver time, tager trappen i stedet for elevatoren, hvis det er muligt så gå hen til en kollega med en besked i stedet for at sende en email.

Når de konkrete anbefalinger til de ansattes adfærd er udformet så skal de implementeres og det kræver en målrettet strategi, hvis det skal lykkes, da nye vaner skal gentages før de huskes. 

1. Feedback på uønsket adfærd der udgør en sikkerhedsrisiko fx alarmer.

2. Påmindelser fx sms, emails og plakater og andet kampagnemateriale, der hænger på arbejdspladsen.

3. Gør det sunde og sikre valg let ved fx sætte en frugtkurv ved kaffemaskinen i stedet for usunde snacks og lad tekniske hjælpemidler være let tilgængelige så de er lette at tage fat på, når der skal løftes, trækkes og skubbes.

4. Sociale adfærd: aftal fx walk- and-talk-møder som en del af hverdagen.

Har du spørgsmål?