Dialogbaseret APV

Mange virksomheder benytter udelukkende spørgerskemaer, når de skal lave APV. De ved ikke at det også er muligt at lave andre former for APV. Den dialogiske APV er en af dem som Arbejdsmiljøgruppen anbefaler.

APV kan laves på mange måder

Du kender måske frustrationen ved at skulle udfylde et spørgeskema, hvor du ikke finder det retvisende, at svare ja eller nej. Hvis vi vil udtrykke os, så vi har optimale forudsætninger for at blive lyttet til og forstået korrekt, er der intet der kan erstatte at sidde overfor hinanden og tale sammen. Det er dette behov, som Dialogbaseret APV udfylder.

Dialogbaseret APV bliver i stigende grad anvendt som et nyttigt supplement til traditionelle spørgeskemavurderinger. Hvor de traditionelle vurderinger giver et hurtigt overblik over, hvor der er særlige udfordringer, der skal tages hånd om, kan en rundbordsdiskussion gøre det muligt at gå i dybden med disse udfordringer, og sikre at man forstår, hvad de nærmere bestemt består i, så man efterfølgende kan lave en skræddersyet og fyldestgørende handlingsplan.

Hvem kan have glæde af den dialogbaserede APV?

Den dialogiske APV foregår ved at de ansatte bliver interviewet i fortrinsvis grupper af 5-8 personer af gangen fra små og mellemstore virksomheder indenfor især håndværksbranchen, produktion og administration.

Resultater af arbejdsmiljøarbejdet skaber tillid mellem de ansatte på arbejdspladserne. Den dialogiske APV kan synliggøre AMO´s arbejde og give løsninger på arbejdsmiljøproblemerne som de ansatte bidrage med ved et APV-møde eller workshop.

Den dialogbaserede APV åbner op for mange flere nuancer i forhold til den skriftlige APV. Når medarbejderne sidder og taler sammen, kommer de ofte i tanke om noget undervejs. Samtidig finder man bedre frem til, hvor skoen virkelig trykker. 

Det kan godt være vi har en problemstilling, men er det egentlig et reelt problem, og hvad er konsekvensen, hvis det er et problem? Således kan vi begynde at prioritere de problemstillinger, der kommer ind i APV´en.

Dialogbaseret APV kræver en kyndig ordstyrer, som sikrer at alle bliver hørt, og så vidt muligt tør tale frit. Man kender det fra en psykolog, der på grund af sin erfaring med klienter kan opnå en fortrolighed, der gør det muligt at pege på, hvad der er særligt væsentligt for klienten at tage hånd om. 

Det er en fælles beslutning, hvad der bliver givet videre til ledelsen, og har man noget man gerne vil tale om èn til èn, har vi mulighed for at inkludere det i  den samlede APV. 

Dialogbaseret APV har således sin berettigelse, ligesom de traditionelle metoder har. Under kyndig vejledning giver kombinationen af spørgeskemaer, gruppediskussion og èn til èn samtaler et detaljeret overblik over, hvordan en virksomhed kan optimere arbejdsmiljøet til gavn for både medarbejdere, ledelse og bundlinje.

Den dialogiske tilgang giver et klarere billede af risici, der altid har eksisteret, men som virksomheden måske ikke var klar over. Spørgeskemaer eller tjeklister er vigtige for struktur og konsistens, men dataene bliver rigere, og virksomheden kan drage fordel af den dialogiske fremgangsmåde.

Fordi den dialogiske APV berører mange forskellige  områder af virksomheden, kan dialogisk APV finde frem til arbejdsmiljøproblemer som gemmer sig under overfladen. Det kan for eksempel være uklart job ansvar eller uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer, der kunne løses ved at flytte ressourcer mod aktiviteter af høj værdi.

Du kan opleve, at tidskrævende kontroller, der blev indført for årtier siden, ikke længere adresserer en nutidig bekymring. Tjeklister alene ville sandsynligvis ikke identificere disse muligheder.

Dialogisk APV kan medvirke til at afdække de virkelige spørgsmål, der er på spil. Den opnåede information vil informere virksomheden om dens sande tilstand, afdække muligheder og hjælpe med at drive den i den rigtige retning.

Har du spørgsmål?