Den praktiske opgave

Her kan du læse om Arbejdsmiljøgruppens krav til den praktiske opgave, som er obligatorisk på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

 Den praktiske opgave udarbejdes i slutningen af kurset, og er obligatorisk for at bestå det lovpligtige arbejdsmiljøkursus.

Du består opgaven ved at skrive minimum 1 normalside (2400 tegn med mellemrum) og  ved at besvare de 6 punkter i denne problemløsningsmodel: 

  1. Vælg et valgfrit emne og udarbejd en problemformulering. Find et emne, som din arbejdsplads har brug for, at der bliver taget fat på. Inddrag arbejdsmiljøorganisationen og orienterer dig i jeres APV. Opgaveemnet skal være inden for enten det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø som er blevet gennemgået i materialet (fx tunge løft eller håndtering af problemer med stress).
  2. Beskriv konsekvenser og årsager til problemet.
  3. Informationssøgning: Anvend en af de kilder, som du er blevet præsenteret for i løbet af kurset (fx AT, Videnscenter for Arbejdsmiljø, BFA, NFA, OSHA) Hvad har du fundet ud af undervejs? Hvor har du søgt information/hjælp? Hvilke regler gælder for området?
  4. Vurdering af løsningsmuligheder: Hvilke muligheder er der? Hvilke konsekvenser har de på kort og på langt sigt.
  5. Valg og gennemførelse af løsninger: Giv en begrundelse for dit valg af løsning. 
  6. Evaluering og opfølgning: Hvordan og hvornår vil du evaluere indsatsen?

Du må gennemføre opgaven alene, sammen med andre fra uddannelsen eller med andre fra din arbejdsplads.

Estimeret tidsforbrug: 2-4 timer

Hvor afleverer du din opgave?

Den praktiske opgave skal sendes til Planorama. I får nærmere besked på kurset. 

Få yderligere inspiration her.

 

Har du spørgsmål?