Arbejdsmiljøuddannelse i Ringsted

Pris 4130,-
 

Formålet med kurset

Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere en grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet. Deltagerne skal efter kurset:
 • kunne varetage deres rolle i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og opgaver.
 • samarbejde om arbejde om arbejdsmiljøet på et operationelt og strategisk niveau.
 • have kompetencer til at implementerer arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau mht. den daglige drift, og på et strategisk ledelsesniveau.
 • have et bredt, generelt kendskab til arbejdsmiljøområdet indsatsområder og metoder.

Læringsmålene for kurset

Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål:
 • Samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljølovgivningen og de officielle indsatsområder
 • Metoder til anvendelse af arbejdsmiljøindsatser
Målene nås ved at veksle mellem teori om arbejdsmiljøemner inden for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø med deltagernes praktiske erfaringer fra deres arbejdspladser gennem dialog og praktiske øvelser.

Temaer

 • Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver
 • Arbejdsmiljøaktører og lovgivning
 • APV
 • Fysisk arbejdsmiljø: Ergonomi, kemi, støj og indeklima
 • Psykisk arbejdsmiljø: Stress, samarbejde, vold og trusler.
 • Arbejdsskader
 • Risikovurdering og forebyggelse

Praktiske oplysninger

Arbejdsmiljøuddannelsen består af 22 timer og forløber over 3 sammenhængende dage kl. 08.00 – 16.00.

Arbejdsformer og læringsmetoder

Undervisningen er anvendelsesorienteret, og tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra deres egne arbejdspladser.
 • Undervisers oplæg
 • Gruppearbejde og fremlæggelse
 
k

Tilmeld

 
<div class="docas-widget-container" data-sid="59787bd9432665236874c21c" data-width="100%" data-type="vendorList"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="docas-widget-container" data-sid="59787007432665236874c206" data-width="100%" data-type="vendorList"></div>