Arbejdsmiljøsystem der understøtter ISO45001

Arbejdsmiljø

Ledelse

Få et overblik over jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø med et arbejdsmiljøledelsessystem. ISO 45001 er en international standard, som har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø med løbende fokus på medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Et arbejdsmiljøledelsessystem er nøglen til et mere systematisk og effektivt arbejdsmiljøarbejde. Virksomheden udarbejder politikker fx om sikker adfærd og retningslinjer, som de ansatte og AMO kan forholde sig til.

sådan implementerer vi iso 45001 i din virksomhed

Med et arbejdsmiljøledelsessystem gøres virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige opmærksom på eventuelle arbejdsmiljøudfordringer, så virksomheden er sikret løbende målsætning for medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

1. kortlægning af arbejdsmiljøet

b

2. Udarbejdelse af arbejdsmiljødokumenter

3. Undervisning i arbejdsmiljøledelsessystemet

4. Intern audit

5. Gennemgang af implementeringen af systemet

i

Auditrapport

ISO 45001: Krav og struktur for ISO arbejdsmiljøstandarden

ISO 45001 er den internationale standard for arbejdsmiljø og sikkerhed.

Formålet med arbejdsmiljøstandarden er at reducere skader og sygdomme på arbejdspladsen, herunder fremme og beskyttelse af fysisk og mental sundhed.

I denne artikel ser vi på strukturen af ​​ISO 45001 og dykker ned i hver enkelt afsnit i standarden for at forstå, hvordan den fungerer, og hvad du skal gøre for at  overholde ISO 45001 standarden

Punkt 1–3: Terminologi og anvendelse for ISO 45001 arbejdsmiljøstandarden

De første tre klausuler i ISO 45001 indeholder indledende oplysninger om standarden. Især paragraf 1 og 2 er blot tænkt som resuméer, der skitserer dets omfang og bemærker, at der ikke er nogen normative referencer.

I mellemtiden indeholder paragraf 3 en liste over termer og definitioner, som vil være nyttige for enhver, der tidligere ikke er bekendt med standarden.

Punkt 4: Organisationens kontekst

I denne klausul skal organisationer gennemgå konteksten af ​​deres aktiviteter og dokumentere interesserede parters behov. Dette kan opdeles i interne og eksterne problemstillinger.

Interne spørgsmål omfatter din arbejdsstyrkes kompetence og engagement, deres vilje til at samarbejde og følge dine politikker og din organisations kommunikationsmetoder.

Derimod omfatter eksterne spørgsmål relevant lovgivning og love, din organisations økonomiske og politiske forhold og fagforenings forventninger (hvor det er relevant).

Du skal også overveje forventningerne fra interessenter og aktionærer, uanset om deres indflydelse er intern eller ekstern.

Punkt 5: Ledelse og medarbejderdeltagelse

Denne klausul indlejrer sundhed og sikkerhed i organisationens aktiviteter og er designet til både ledere og medarbejdere.

I modsætning til tidligere rammer om dette emne, bevæger ISO 45001-standarden sig væk fra forslaget om, at enkeltpersoner er ansvarlige for bestemte opgaver og tilskynder i stedet til en fælles indsats på tværs af teamet.

Dette sikrer, at flere teammedlemmer er i stand til at køre systemet og skaber en kultur med effektiv sundhed og sikkerhed.

Punkt 6: Planlægning af arbejdsmiljøsystemet

I denne klausul ser du på målene for dit arbejdsmiljøsystem, og hvordan du kan nå dem. Dit primære mål er naturligvis at fjerne eller reducere risikoen for ulykker og andre helbredsproblemer på arbejdspladsen. Alligevel er det værd at opdele dette i praktiske trin.

For eksempel bør du først overveje dine juridiske forpligtelser, dine interessenters behov og forventninger og dine operationelle krav.

Dernæst bør du vurdere organisatoriske risici. Dette bør begynde med en risikovurdering, men kan også omfatte relaterede fakta, herunder hyppigheden af ​​arbejdsulykker, det gennemsnitlige antal dage, ansatte er fraværende hvert år og resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelser.

Med disse oplysninger kan du lægge planer for at mindske risikoen for sundheds- og sikkerhedsproblemer

ISO 45001 anbefaler, at organisationer holder deres planer så enkle som muligt og deler dem op i følgende trin:

  • Hvad vil der blive gjort
  • Hvilke ressourcer er nødvendige
  • Hvem er ansvarlig for at implementere hvert trin
  • Hvornår planen vil være færdig
  • Hvordan det vil blive vurderet
  • Hvordan vil handlingerne blive integreret i organisationen

Punkt 7: Support

Denne klausul dækker støtteelementer i dit arbejdsmiljøsystem, herunder kommunikation, personalebevidsthed, dokumentation og ressourcer.

Den øverste ledelse spiller en afgørende rolle i at sikre, at organisationen overholder denne klausul. De skal godkende de nødvendige ressourcer og iværksætte andre passende foranstaltninger.

Specielt personaletræning kræver godkendelse på topniveau, og den bør være indlejret i organisationens praksis. Det kan betyde kurser med jævne mellemrum og øvelser for at sikre, at medarbejderne følger dine retningslinjer.

Punkt 8: Betjening

Ethvert arbejdsmiljøsystem skal have effektive driftskontroller. Klausul 8 dækker de trin, organisationer skal gennemføre, herunder eliminering af farer, ændringsstyring, indkøb og nødberedskab og indsats.

Organisationer kan implementere deres operationelle processer ved at skabe driftskriterier, som kan bruges til at kontrollere relevante processer.

Disse bør vedligeholdes og evalueres med jævne mellemrum for at sikre, at de fungerer efter hensigten.

Punkt 9: Præstationsevaluering

Et afgørende aspekt af ethvert arbejdsmiljøsystem er overvågning og evaluering af dets ydeevne. Dette inkluderer en vurdering af organisationens overholdelsesstatus og systemets overordnede effektivitet.

Punkt 10: Forbedring

Den sidste paragraf i ISO 45001 siger, at organisationer skal forpligte sig til løbende forbedringer, hvilket de kan gøre baseret på resultaterne af deres præstationsevaluering.

Hvis vurderingen afslører utilstrækkeligheder i præstation frem for overholdelse, kan det være værd at rådføre sig med dine medarbejdere og teamchefer om potentielle ændringer.

Relaterede kurser

Arbejdsmiljørådgivning

Vi sørger for at din virksomhed opfylder lovgivningen, så du undgår at få påbud og har redskaberne til at styre din arbejdsmiljøindsats.

Samarbejde og forandring

Hvordan styrker I samspillet og engagementet?

Denne 1-dags workshop sætter fokus på, hvordan I skaber konstruktive processer rundt om AMO’s arbejde som fundament for at styrke arbejdsmiljøindsatsen.

AMO Brush Up

Vores AMO Brush Up kursus er designet specielt til arbejdsmiljørepræsentanter i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), der ønsker at holde sig ajour med de seneste ændringer inden for arbejdsmiljølovgivning og -regler.

Har du spørgsmål?