Instruktion og oplæring af medarbejdere

For en ny medarbejder er alt ubekendt – også arbejdspladsens arbejdsmiljø, derfor er det en god ide at udarbejd en liste over praktiske forhold, og aftal hvem der skal instruere den nye. Det er nødvendigt at instruere en medarbejder når, der er nyansatte, ved forflyttelse eller at arbejdsopgaverne ændres. En anden anledning kan være, at der indføres eller ændres på arbejdsudstyret eller arbejdspladsen bruger ansatte fra en fremmed virksomhed.

Når den nye medarbejder eller en medarbejder, der er blevet tildelt nye opgaver skal instrueres i arbejdets udførelse, så skal skal introduktionen bestå af en forberedelse af medarbejderen, selve instruktionen i hele processen og en opfølgning.

Introduktionen kan omfatte: