Arbejdsmilj√łrundering

Arbejdsmilj√łrunderingen er en gennemgang af arbejdsmilj√łet i en afdeling eller virksomhed. Det er mest hensigtsm√¶ssigt, at gennemgangen foretages af arbejdsmilj√łgruppen, der har ansvaret for det daglige arbejdsmilj√łarbejde.

En rundering er en m√•de at holde √łje med¬†arbejdsmilj√łet og rette de ting, der umiddelbart falder i √łjnene. En rundering kan opfange problemer, der umiddelbart kan rettes, og er samtidig en m√•de at udvikle APV’en. Med andre ord er arbejdsmilj√łrunderingerne et systematisk v√¶rkt√łj, der kan give et √łjebliksbillede af arbejdsmilj√łet.

De l√łbende unders√łgelser af arbejdsmilj√łet g√łr det samtidig nemmere og mindre tidskr√¶vende at forny den lovpligtige arbejdspladsvurdering, og arbejdsmilj√łrunderingen medvirker til at g√łre arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten og arbejdslederen i arbejdsmilj√łgruppen¬†mere synlige.

N√•r runderingen er gennemf√łrt, kan I alts√• ogs√• f√• et billede af, om arbejdsmilj√łgruppens arbejde er tilstr√¶kkeligt, eller om visse omr√•der skal styrkes.

Hvem skal gennemf√łre arbejdsmilj√łrunderingerne?

Det er AMO (arbejdsmilj√łgrupperne), der b√łr gennemf√łre arbejdsmilj√łrunderingerne. De kan naturligvis indhente ekspertise og r√•dgivning, men det foruds√¶tter, at arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten er med i runderingen, s√• der sikres opf√łlgning i arbejdsmilj√łgruppen.

Under runderingen kan man f.eks.:

  • rette p√• forkerte rutiner og arbejdsstillinger
  • fotografere fejl og mangler (til videre behandling i AMO)
  • fotografere gode ideer og vellykkede l√łsninger
  • dokumentere og anerkende eksempler p√• godt psykisk arbejdsmilj√ł.

Arbejdsmilj√łrunderingerne er et proaktivt redskab, der kan bruges i sammenh√¶ng med ulykkesforebyggelsen, som er et mere reaktivt redskab:

  • Analyse af ulykker
  • Analyse af n√¶rved-ulykker
  • Registrering af ulykker
  • Anmeldelse af ulykker

Eksempel p√• arbejdsmilj√łrundering fra Odder Kommune:

Arbejdsmilj√łrundering Omr√•de/arbejdsplads:________________¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Udarbejdet af:____________________

Nr. Forhold Stikord OK Ikke OK Bemærkninger
1 Psykiske forhold
1.1 Arbejdsmængde/tidspres        
1.2 Modstridende/uklare krav/roller        
1.3 Indflydelse        
1.4 Samarbejde/st√łtte kolleger/ledelse ¬† ¬† ¬† ¬†
1.5 Stort ansvar        
1.6 F√łlelsesm√¶ssige krav ¬† ¬† ¬† ¬†
1.7 Alene eller skifteholdsarbejde        
1.8 Mobning og chikane        
1.9 Vold og trusler        
1.10 Generel trivsel        
1.11 Andet        
           
2 Arbejdsstedets indretning
2.1 Orden og ryddelighed        
2.2 Adgangsveje, d√łre og porte ¬† ¬† ¬† ¬†
2.3 Gulve og gulvbelægning        
2.4 Borde, stole og andet inventar        
2.5 Belysning og elinstallationer        
2.6 Almen ventilation        
2.7 Intern færdsel og transport        
2.8 Afmærkninger og skiltning        
2.9 Andet        
           
3 Ergonomiske forhold
3.1 Brug af hjælpemidler        
3.2 L√łfte- og b√¶reteknik ¬† ¬† ¬† ¬†
3.3 Andet        
           
4 Kemiske og biologiske forhold
4.1 Mærkning af kemikalier        
4.2 Opbevaring af kemikalier        
4.3 Sikkerhedsdatablade        
4.4 Arbejdspladsbrugsanvisninger        
4.5 Procesventilation        
4.6 Fugt og skimmelsvamp        
4.7 Smitterisici        
4.8 Andet        
           
5 Ulykker
5.1 F√łlges instruktion/uddannelse ¬† ¬† ¬† ¬†
5.2 Uhensigtsmæssig adfærd        
5.3 Andet        
           
6 Maskiner/el-h√•ndv√¶rkt√łj
6.1 Afskærmninger/sikkerhed        
6.2 N√łdstop ¬† ¬† ¬† ¬†
6.3 St√łj/vibrationer ¬† ¬† ¬† ¬†
6.4 Instruktion/uddannelse        
6.5 Brugsanvisninger        
6.6 Lovpligtige eftersyn        
6.7 Andet        
           
7 Hjælpemidler (biler, truck, stiger, stilladser, lifte mv.)
7.1. Instruktioner/brugsanvisninger        
7.2 Instruktion/uddannelse        
7.3 Lovpligtige eftersyn        
7.4 Andet        
           
8 Værnemidler        
8.1 Anvendes værnemidlerne        
8.2 Andet        
           

 

9 Beredskab/sikkerhedsudstyr
9.1 Brandslukningsudstyr
9.2 F√łrstehj√¶lpskasse
9.3 √ėjenskyl
9.4 N√łdbrusere
9.5 Skiltning
9.6 Brandd√łre og flugtveje
9.7 Beredskabsplan
9.8 Andet
10 Opf√łlgning p√• l√łsninger fra APV-handlingsplanen: Virker de?
10.1 L√łsning 1
10.2 L√łsning 2
11 Andet
11.1 Fremmede håndværkere
11.2 Andet
12 Ændringer siden sidste runde
12.1 Nye kontrolpunkter
12.2 Slette kontrolpunkter
12.3 Andet

Læs mere

ÓĀī

Alle temaer

$

At anmelde en arbejdsskade

$

Erhvervssygdom

$

Unders√łgelse af ulykker

$

Arbejdsulykker

$

Hvornår er det en arbejdsskade?

$

Nærvedulykker

$

Beredskabsplan for traumatiske hændelser