Arbejdsmiljørundering

Arbejdsmiljørunderingen er en gennemgang af arbejdsmiljøet i en afdeling eller virksomhed. Det er mest hensigtsmæssigt at gennemgangen foretages af arbejdsmiljøgruppen, der har ansvaret for det daglige arbejdsmiljøarbejde.

En rundering er en måde at holde øje med arbejdsmiljøet og rette de ting, der umiddelbart falder i øjnene. En rundering kan opfange problemer, der umiddelbart kan rettes og er samtidig en måde at udvikle APV. Med andre ord er arbejdsmiljørunderingerne et systematisk værktøj, der kan give et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet.

De løbende undersøgelser af arbejdsmiljøet gør det samtidig nemmere og mindre tidskrævende at forny den lovpligtige arbejdspladsvurdering og medvirker til at gøre arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen mere synlige.

Når runderingen er gennemført, kan I altså også få et billede af arbejdsmiljøgruppens arbejdsmiljøarbejde er tilstrækkeligt, eller om der områder der skal styrkes.

Hvem skal gennemføre arbejdsmiljørunderingerne?

Det er AMO (arbejdsmiljøgrupperne) der bør gennemføre arbejdsmiljørunderingerne, men de kan naturligvis indhente ekspertise og rådgivning, men det forudsætter at arbejdsmiljørepræsentanten er med i runderingen, så der sikres opfølgning i arbejdsmiljøgruppen.

Under runderingen kan man f.eks.:

  • Rette på forkerte rutiner og arbejdsstillinger
  • Fotografere fejl og mangler (til videre behandling i AMO)
  • Fotografere gode ideer og vellykkede løsninger
  • Dokumentere og anerkende eksempler på godt psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørunderingerne er et proaktivt redskab kan bruges i sammenhæng med ulykkesforebyggelsen, som er et mere reaktivt redskab:

  • Analyse af ulykker
  • Analyse af nærved ulykker
  • Registrering af ulykker
  • Anmeldelse af ulykker

Eksempel på arbejdsmiljørundering fra Odder Kommune:

Arbejdsmiljørundering Område/arbejdsplads:________________                                               Udarbejdet af:____________________

Nr. Forhold Stikord OK Ikke OK Bemærkninger
1 Psykiske forhold
1.2 Arbejdsmængde/tidspres        
1.3 Modstridende/uklare krav/roller        
1.4 Indflydelse        
1.5 Samarbejde/støtte kolleger/ledelse        
1.6 Stort ansvar        
1.7 Følelsesmæssige krav        
1.8 Alene eller skifteholdsarbejde        
1.7 Mobning og chikane        
1.7 Vold og trusler        
1.8 Generel trivsel        
1.9 Andet        
           
2 Arbejdsstedets indretning
2.1 Orden og ryddelighed        
2.2 Adgangsveje, døre og porte        
2.3 Gulve og gulvbelægning        
2.4 Borde, stole andet inventar        
2.5 Belysning og el-installationer        
2.6 Almen ventilation        
2.7 Intern færdsel og transport        
2.8 Afmærkninger og skiltning        
2.9 Andet        
           
3 Ergonomiske forhold
3.1 Brug af hjælpemidler        
3.2 Løfte- og bæreteknik        
3.3 Andet        
           
4 Kemiske og biologiske forhold
4.1 Mærkning af kemikalier        
4.2 Opbevaring af kemikalier        
4.3 Sikkerhedsdatablade        
4.4 Arbejdspladsbrugsanvisninger        
4.5 Procesventilation        
4.6 Fugt og skimmelsvamp        
4.7 Smitterisici        
4.8 Andet        
           
5 Ulykker
5.1 Følges instruktion/uddannelse        
5.2 Uhensigtsmæssig adfærd        
5.3 Andet        
           
6 Maskiner/el-håndværktøj
6.1 Afskærmninger/sikkerhed        
6.2 Nødstop        
6.3 Støj/vibrationer        
6.4 Instruktion/uddannelse        
6.5 Brugsanvisninger        
6.6 Lovpligtige eftersyn        
6.7 Andet        
           
7 Hjælpemidler (Biler, truck, stiger, stilladser, lifte mv.)
7.1. Instruktioner/brugsanvisninger        
7.2 Instruktion/uddannelse        
7.3 Lovpligtige eftersyn        
7.4 Andet        
           
8 Værnemidler        
8.1 Anvendes værnemidlerne        
8.2 Andet        
           

 

9 Beredskab/sikkerhedsudstyr
9.1 Brandslukningsudstyr
9.2 Førstehjælpskasse
9.3 Øjenskyl
9.4 Nødbrusere
9.5 Skiltning
9.6 Branddøre flugtveje
9.7 Beredskabsplan
9.8 Andet
10 Opfølgning på løsninger fra APV-handlingsplanen virker de
10.1 Løsning 1
10.2 Løsning 2
11 Andet
11.1 Fremmede håndværkere
11.2 Andet
12 Ændringer siden sidste runde
12.1 Nye kontrolpunkter
12.2 Slette kontrolpunkter
12.3 Andet

Læs mere

Alle temaer

$

At anmelde en arbejdsskade

$

Erhvervssygdom

$

Undersøgelse af ulykker

$

Arbejdsulykker

$

Hvornår er det en arbejdsskade?

$

Nærvedulykker

$

Beredskabsplan for traumatiske hændelser