Online ERFA opdateringskursus

– for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere

Formål og læringmål

Online e-learningskursus, hvor du hurtigt kan få opdateret din viden om arbejdsmiljøreglerne.

  • At genopfriske din viden om arbejdsmiljø
  • At inspirere dig til at komme videre med arbejdsmiljøarbejdet

Kursusforløb

Du tager kurset på vores online læringsplatform TalentLMS. Materialet består af tekst- og videomateriale samt multiple choice-tests.

Undervejs i kursusforløbet kontakter kursusunderviseren dig pr. mail eller telefon, hvor du har mulighed for at spørge – ligesom du også er velkommen til at kontakte underviseren med spørgsmål undervejs.

Kontakt med underviser foregår undervejs pr. mail eller telefon.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Pris

1500 kr.

Temaer:

  • Onlinekurset består af 12 moduler om alt fra arbejdsmiljøloven, ergonomi, ulykkesforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø.
  • Kurset afsluttes med Arbejdsmiljøgruppens problemløsningsmodel, som du kan benytte til at løse en arbejdsmiljøopgave i din virksomhed eller institution.

Vores andre suppleringskurser

Fra Stress til trivsel

1-dagskursus

Formålet med kurset er at styrke det mentale overskud og navigere uden om stress. Hensigten er derudover at opnå bedre trivsel og få en generel forståelse af stress og forebyggelse samt hvilke symptomer man skal kunne spotte i den forbindelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og kommunikation

Temadagen giver dig et grundlæggende kendskab til pykisk arbejdsmiljø og trivsel. Få inspiration til, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan forbedres, og gevinsterne herved.

Læs mere

Trivselsambassadør

3 KURSER I ET 

På dette todageskursus får du viden om psykisk arbejdsmiljø og den svære samtale. Ved hjælp af cases lærer du at spotte vanskelige situationer. Du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI-metoden.

Læs mere

Undervisere på online suppleringskurser

Tine Bang Ploug

Tine Bang Ploug

Online-underviser