Bliv trivselsambassadør

Skab bedre trivsel i din virksomhed

Effektive redskaber til at fremme trivsel

Arbejdsmiljøgruppen har udviklet et kursus, hvor du får den vigtigste viden og de mest effektive redskaber til at skabe trivsel på din virksomhed – både på det praktiske og på det strategiske niveau. Du får indsigt i psykisk arbejdsmiljø og trivsel og du får værktøjer til at arbejde med trivselsprojekter på din virksomhed.

Kurset varer to dage. På kurset får du viden om psykisk arbejdsmiljø og den svære samtale. Ved hjælp af cases lærer du at spotte vanskelige situationer. Du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI-metoden.

På dag 1 får du indsigt i, hvordan du kan optimere rammerne for god trivsel. Du får et grundlæggende kendskab til psykisk arbejdsmiljø og får inspiration til, hvordan din arbejdsplads kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

På dag 2 kommer vi ind på reaktionsmønstre og adfærdsmønstre.

Vi ser på, hvordan vi kan bruge Motivational Interviewing (MI-metoden),
og hvordan du som Arbejdsmiljø- eller sikkerhedsrepræsentant kan komme
den svære samtale i møde. Du får værktøjer til at komme konflikter i forkøbet
og misforståelser til livs.

Cases fra hverdagen

Med fokus på det at være Trivsels-Ambasadør vil der blive inddraget cases fra dagligdagen, så du lærer at spotte tilspidsede situationer, og du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI metoden som redskab og løftestang i dit arbejde som Arbejds- og miljø eller sikkerhedsrepræsentant.

Udbytte og kompetenceløft

  • Introduktion til psykisk arbejdsmiljø.
  • Indføring i niveauerne for, hvad god trivsel er.
  • Viden om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø påvirker trivslen hos jer.
  • God indsigt i, hvad stress er, og hvordan vi kan forebygge stress.
  • Værktøjer til at komme en konflikt i forkøbet.
  • Værktøjer til at kommunikere mere assertivt.
  • Indsigt i den svære samtale og værktøjer til at håndtere den.
  • Indsigt i, hvordan du skaber bedre kommunikation på din arbejdsplads.
  • Introduktion til MI som metode og en konkret samtalemodel.

 

Form

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Vi sørger for et trygt og fortroligt rum, hvor du får rig mulighed for at udveksle erfaringer. Vi vil arbejde med konkrete dilemmaer og udfordringer, som du som arbejdsmiljø- eller sikkerhedsrepræsentant oplever på din arbejdsplads.

Målgrupper

Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), tillidsrepræsentanter og ledere, der ønsker at blive endnu bedre til at håndtere konflikter og den svære samtale.

 

Skriv til os