Traumer og kriseberedskab

Formål

Traumatiske hændelser kræver indgreb fra virksomheden. En beredskabsplan skal sikre, at virksomheden ved, hvordan den vil forebygge traumatiske konsekvenser af ulykker, overfald, tyveri, trusler om vold, overgreb i tjenestefunktion eller mistænkelig post m.v. Formålet med kurset er derfor at skabe:

  • Skabe sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen i forbindelse med ulykker
  • Introduktion til implementering af en psykisk beredskabsplan
  • Undgå langtidssygemeldinger og kronisk sygdom
  • Afhjælpe længerevarende psykisk belastninger
  • Førstehjælp ved krise af forskellig karakter

Læringsmål

  • At den ansvarshavende medarbejder og leder eller arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder, som skal implementere kriseberedskabsplanen, får kompetencerne til at udføre denne opgave.

Temaer

  • Kriseberedskabsplan: Vi udformer en konkret kriseberedskabsplan.  Du får indblik i krisereaktioner. Du får introduktion og en køreplan for krisesamtaler og indsigt i psykiske symptomer .
  • Krisen trin for trin: Du får en indføring i, hvilke psykisk belastninger der indtræder i en krisesituation, ligesom du bliver klædt på til hvordan, man trin for trin varetager en krisesituation.

Form:

Kurset er en kombination af faglige oplæg og workshop, hvor du kan arbejde med jeres kriseberedskabsplan.Vi udbyder også “Traumer og beredskab” som onlinekursus.

Antal deltagere:

Max 15

Kursusforløb:

Modulet varer 1 dag fra kl. 9-15. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

Pris:

2750 kr.(ex. moms)  inklusiv kursusmaterialer.

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%.

Tilmeldingsfrist:

Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.
k

Tilmeld dig her