Online ERFA opdateringskursus

1500,-

Online e-learningskursus, hvor du hurtigt kan få opdateret din viden om arbejdsmiljøreglerne.

  • At genopfriske din viden om arbejdsmiljø
  • At inspirere dig til at komme videre med arbejdsmiljøarbejdet

Kursusforløb

Du tager kurset på vores online læringsplatform TalentLMS. Materialet består af tekst- og videomateriale samt multiple choice-tests.

Undervejs i kursusforløbet kontakter kursusunderviseren dig pr. mail eller telefon, hvor du har mulighed for at spørge – ligesom du også er velkommen til at kontakte underviseren med spørgsmål undervejs.

Kontakt med underviser foregår undervejs pr. mail eller telefon.

Målgruppe: Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

    Onlinekurset består af 12 moduler om alt fra arbejdsmiljøloven, ergonomi, ulykkesforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø.

    Kurset afsluttes med Arbejdsmiljøgruppens problemløsningsmodel, som du kan benytte til at løse en arbejdsmiljøopgave i din virksomhed eller institution.

    Har du spørgsmål?