Blog

– aktuelle nyheder om arbejdsmiljø

ATEX   ATEX er en forkortelse af Atmospheres Explosives"  Det er et sæt EU-regler, der er designet til at sikre sikkerheden for produkter, der bruges i eksplosive miljøer. Eksplosive atmosfærer er arbejdsområder, der indeholder antændelige gasser, tåger eller...

Rådgivning om forebyggelse af Ny Corona på arbejdspladsen

Rådgivning om forebyggelse af Ny Corona på arbejdspladsen

Vi rådgiver om sikker tilbagevenden til arbejdet efter Corona udbruddet  Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med planlægning af tilbagevenden til arbejdspladsen, efter Corona epidemien. Ud fra en gennemgang af virksomheden vil vi vurdere ud fra en sundhedsfaglig...

Sikker tilbagevenden på arbejde efter covid 19

Sikker tilbagevenden på arbejde efter covid 19

Arbejdsgivere bør gøre deres yderste for at sikre en sikker tilbagevenden på arbejdet. Ud over at etablere strenge rutiner for at undgå arbejdsrelaterede Covid-19-infektioner, bør virksomhederne gennemgå og opgradere virksomhedens samlede forebyggelse ved at supplere...

Hele arbejdsmiljøloven gælder stadig på byggepladser

Hele arbejdsmiljøloven gælder stadig på byggepladser

Arbejdsmiljøloven gælder stadig - også i disse coronatider.  På byggepladser bør man sikre sig, at der ikke slækkes på afholdelse af sikkerhedsmøder og koordinators tilstedeværelse på byggepladserne.    Reglerne på byggepladser gælder stadig.  Det er stadig et krav at...

Corona and migrant workers

Corona and migrant workers

The government demands employers to prevent the risk of infection from migrant workers. One of the initiatives is that the Danish Working Environment Authority (WEA) will have stricter supervision in the construction industry. The government will also apply the...