Traumer og kriseberedskab

Formål

Traumatiske hændelser kræver indgreb fra virksomheden. En beredskabsplan skal sikre, at virksomheden ved, hvordan den vil forebygge traumatiske konsekvenser af ulykker, overfald, tyveri, trusler om vold, overgreb i tjenestefunktion eller mistænkelig post m.v.

 

Formålet med kurset er derfor at:

  • Skabe sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen i forbindelse med ulykker.
  • Introducere til implementering af en psykisk beredskabsplan.
  • Undgå langtidssygemeldinger og kronisk sygdom.
  • Afhjælpe længerevarende psykiske belastninger.
  • Give førstehjælp ved kriser af forskellig karakter.

 

Er der i øjeblikket ingen kurser – eller har du spørgsmål?
Så kontakt os endelig via kontaktformularen til højre eller pr. telefon: 26333665.

 

Læringsmål

Den ansvarshavende medarbejder og leder eller arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen, som skal implementere kriseberedskabsplanen, får kompetencerne til at udføre denne opgave.

 

Temaer

  • Kriseberedskabsplan: Vi udformer en konkret kriseberedskabsplan. Du får indblik i krisereaktioner, en introduktion til og en køreplan for krisesamtaler samt indsigt i psykiske symptomer.
  • Krisen trin for trin: Du får en indføring i, hvilke psykiske belastninger der indtræder i en krisesituation, ligesom du bliver klædt på til, hvordan man trin for trin varetager en krisesituation.

 

Form

Kurset er en kombination af faglige oplæg og workshops, hvor du kan arbejde med jeres virksomheds kriseberedskabsplan.

Vi udbyder også kurset i traumer og beredskab som onlinekursus.

 

Antal deltagere

Max. 15.

 

Kursusforløb

Modulet varer 1 dag fra kl. 9.00-15.00. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90 % af tiden.

 

Pris

2750 kr. (excl. moms) inklusiv kursusmaterialer. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura.
Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.

Tilmeldingsfrist

Ansøgere optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.
k

Tilmelding

Skriv til os for booking!