Undersøgelser peger på stor tilfredshed med suppleringskurser

 

 

Og med god grund!

Kurserne opdaterer AMOernes viden om arbejdsmiljø og styrke deres kompetencer, efter de har været på arbejdsmiljøuddannelsen.

Kurser

Vores suppleringskurser

pr. kursus fra 2750,-

Varmt arbejde 

Lovpligtigt & godkendt af SBI

Beskæftiger du dig med varmt arbejde, dvs. arbejde hvor der er flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et certifikat.

Kurser i psykisk arbejdsmiljø

Vi har mere end 5 forskellige kurser

Ønsker I at give jeres psykiske arbejdsmiljø et servicetjek, har I problemer med stress og det sociale samarbejde. 

ERFA-kursus

Genopfriskning

Få genopfrisket din viden om arbejdsmiljø og AMO. Kurset henvender sig særligt til AMO-medlemmer, der har været på kursus for mere end 1 år siden.

Lær at lave en arbejdsmiljøkampagne

Lær at lave en arbejdsmiljøkampagne på jeres virksomhed. På kurset får i værktøjer til at lave en kampagne og kommer i gang med jeres egne kampagner.

Førstehjælp og brandbekæmpelse 

Beskæftiger du dig med varmt arbejde, dvs. arbejde hvor der er flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et certifikat.

Firmakursus 

 Overvejer I et firmakursus, så kontakt os. Vi afholder alle vores kurser som firmakurser.

Suppleringskurser er baseret på evalueringer

 

Evalueringerne viser, at det især er metoder og værktøjer til brug i det daglige arbejde kursisterne efterlyser. Herudover er der taget udgangspunkt i evalueringen af de AMO-regler der trådte i kraft den 1. oktober 2010. Læs mere om krav

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager bl.a. udgangspunkt erfaringer og evalueringer fra supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Evalueringen er gennemført i perioden 2012 – 2013. Den samlede evaluering skulle kortlægge, hvorvidt de nye regler er implementeret og med hvilken effekt. Der er udgivet fem arbejdsrapporter. To af de fem arbejdsrapporter, C1 og D, sætter fokus på den supplerende uddannelse.

Undersøgelse C1 konkluderer  at der er stor tilfredshed med suppleringskurser

  • Analyserne peger på at AMO medlemmerne generelt er tilfredse med de supplerende uddannelser, og underviserne er fagligt og pædagogisk kompetente.

  • Der er forhold uden for arbejdspladsen og det enkelte medlem, som har betydning for deltagelse: nemlig udbuddet af uddannelser.

  • 85 % af AMO-medlemmerne er meget enige/enige i, at målet med den seneste supplerende uddannelse var at styrke det daglige, lokale arbejdsmiljø, og over halvdelen (60 %) er meget enige/enige i, at målet var at styrke det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

 

Især AMO-medlemmer, der har deltaget i intern uddannelse, som vurderer, at uddannelsen forberedte dem på at omsætte det lærte til praksis.

Suppleringskurser kræver prioritering 

  • Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket.
  • Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %)

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Når du har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen skal du have tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Læs om vores kurser nedenfor og kom gerne med forslag til kurser, hvis du har behov for særlige kompetencer.
Vores kurser understøtter dine kompetencer i arbejdsmiljøarbejdet og lever op til kravene til supplerende uddannelse på arbejdsmiljøområdet.
Læs mere om reglerne til suppleringskurser.

Vi modtager kursister fra alle brancher, og vi følger med i udviklingen i branchearbejdsmiljørådene vejledninger.

Se nogle af vores kunder her.

Kontakt os

Book et kursus i dag!

Bestil et firmakursus