Suppleringskurser til arbejdsmiljøuddannelsen

Når du har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen skal du have tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Læs om vores kurser nedenfor og kom gerne med forslag til kurser, hvis du har behov for særlige kompetencer.
Vores kurser understøtter dine kompetencer i arbejdsmiljøarbejdet og lever op til kravene til supplerende uddannelse på arbejdsmiljøområdet.
Læs mere om reglerne til suppleringskurser.

Varmt arbejde

Lovpligtigt kursus - godkendt af SBI
2750,-/2750
 • Beskæftiger du dig med varmt arbejde, dvs. arbejde hvor der er flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et certifikat.
 • I Norge, Sverige og Finland er det direkte lovkrav, at du skal have et certifikat i varmt arbejde. I Danmark kræves det bredt af alle forsikringsselskaberne.
 • Arbejdsmiljøgruppen er certificeret til at udbyde uddannelsen i varmt arbejde. Du kan tage uddannelsen som et åbent kursus. Vi kan også tilbyde at lave et kursus ud på byggepladsen eller på laboratoriet eller i jeres ejendom, hvis du er ejendomsfunktionær.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Læs mere

Kontorindretning og ergonomi

2750,-/excl. moms
 • Få inspiration til, hvordan du kan tilpasse kontorarbejdspladsen til dine og dine kollegers behov. På kurset får du ideer til indretning af kontorarbejdspladsen og kendskab til de regler, der gælder for arbejdsrum og indretning af kontor. Vi giver dig samtidig vejledning i, hvordan du kan optimere forholdene.
Læs mere

ERFA-kursus

2750,-/excl. moms
 • Få genopfrisket din viden om arbejdsmiljø og AMO. Kurset henvender sig særligt til AMO-medlemmer, der har været på kursus for mere end 1 år siden.
Læs mere

Førstehjælp og brandbekæmpelse

2750,-/excl. moms
 •  
 •  
 • Arbejdsmiljøgruppen udbyder kurser i førstehjælp og elementær brand for virksomheder og enkeltpersoner.
 • Kurset henvender sig bl.a. til arbejdsmiljørepræsentanter, vagtfolk og andre med sikkerhedsopgaver samt til uddannelsessøgende, der ønsker optagelse på skoler for SOSU-assistenter, fysioterapeuter, sygeplejere mv.
 •  
 •  
 •  
Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og kommunikation

2750,-/excl. moms
 • Temadagen giver dig et grundlæggende kendskab til psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Få inspiration til, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan forbedres, og gevinsterne herved.
Læs mere

Få en styrketest

Sæt spot på dine stærke sider i AMO
2750/kr. ex. moms
 •  
 •  
 •  
 • Indhold:
 • På dette kursus ser vi på hvad forskning fortæller om styrker og hvad positiv psykologi er. Vi arbejder med dine stærke sider og viser I kan bruge dem aktivt som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.
 • Vi ser på hvordan en positiv indstilling og mind-set påvirker arbejdsglæde og indsats.
 • Vi ser på hvordan I kan sætte jeres unikke evner og ressourcer i spil i jobbet.
 •  
 •  
 •  
Læs mere

Den svære samtale

2750/kr. ex. moms
 • Arbejdsmiljøgruppen udbyder et kursus i MI – motivationssamtalen. Kurset giver praktisk anvisning på, hvordan MI metoden kan anvendes til at skabe bedre kommunikation på arbejdspladsen. Du får værktøjer til at komme konflikter i forkøbet og komme misforståelser til livs. Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i arbejdsmiljøorganisationen.
 •  
 •  
 •  
 •  
Læs mere

Fra stress til trivsel

Skab overskud og energi på din arbejdsplads
2750,-/excl. moms
 • Vi står overfor at skulle prioritere, vælge til og fra. Og vi bliver vejet på alle fronter i vores arbejdsliv. Derfor er det vigtigt at få ideer til hvordan du kan forebygge din stress hos dig selv og dine kolleger. På kurset får du redskaber til at opbygge mental energi, som skaber overskud i din virksomhed.
 • Vores underviser har specialiseret sig indenfor stress og forebyggelse og har mere end 15 års erfaring på området – så du vil bestemt være i gode hænder, når det handler om at styre uden om stress.
 •  
 •  
Læs mere

Det gode samarbejde

Sådan kan du bidrage til et godt samarbejdsklima på din virksomhed
2750,-/excl. moms
 • Du kan bidrage til at skabe et godt samarbejde på din virksomhed. På kurset “Det gode AMO-samarbejde”viser vi hvordan du kan  udvikle, fremme og fastholde et godt samarbejde i din arbejdsmiljøorganisation. Det gælder både samarbejdet i din egen arbejdsmiljøgruppe, i hele arbejdsmiljøorganisationen og i forhold til en ledelsesgruppe, et MED-udvalg og lignende.
 •  
Læs mere

Konflikthåndtering og kommunikation

2750,-/excl. moms
 • Du kender måske situationen, at du er klemt mellem to parter? Du ved ikke helt hvad du skal stille op måske, fordi du har svært ved at tackle svære situationer eller konflikter. Som arbejdsmiljørepræsentant vil du ofte stå i situationer, hvor du har brug for at kommunikere skarpt og konkret. På kurset får du afprøvet vanskelige situationer og lærer at kommunikere tydeligt i konflikter.
 • Kurset her er for dig, der vil styrke din kommunikation som arbejdsmiljørepræsentant eller leder.
Læs mere

Traumer og kriseberedskab

2750,-/excl. moms
 • Du får en indføring i, hvilke psykiske belastninger der indtræder i en krisesituation, ligesom du bliver klædt på til, hvordan man trin for trin varetager en krisesituation. Derudover arbejder vi med beredskabsplaner, som skal forebygge traumatiske konsekvenser af ulykker, overfald, tyveri, trusler om vold, overgreb i tjenestefunktion eller mistænkelig post m.v.
Læs mere

Bliv trivselsambassadør

4500,-
 • På dette todageskursus får du viden om psykisk arbejdsmiljø og den svære samtale. Ved hjælp af cases lærer du at spotte vanskelige situationer. Du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI-metoden.
Læs mere

Lær at lave arbejdsmiljøkampagner

2750,-/excl. moms
 • Hvordan får du gjort opmærksom på AMO’s arbejde eller på et sikkerheds- og sundhedsspørgsmål på din arbejdsplads? En kampagne kan hjælpe jer med at gøre jeres arbejdsmiljøarbejde synligt på arbejdspladsen. På dette kursus arbejder vi med, hvordan du laver en kampagne med alt fra udarbejdelse af materialer til valg af formidlingskanaler.

Læs mere

Mindfulness og stressforebyggelse

2750,-/excl. moms
 • Få redskaber og teknikker til at opleve større tanke- og følelsesmæssigt overskud og frihed i dit arbejdsliv. Din hjerne kan trænes til at give slip på tankestrømme, lidt på samme måde som din krop kan trænes op til en speciel sportsgren eller til at blive stærkere. Studier i mindfulness har vist, at metoden skaber mulighed for at finde ro i perioder med forhøjet stressniveau.
Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens diplomuddannelse

Få struktur på efteruddannelsen
kr.2750/modul
Læs mere

Skriv til os