Kursus i positiv psykologi

Få en personlig styrke test, der viser dine fantastiske potentialer og gode ressourcer.

1-dagskursus til 3.500 kr. inkl. personlig test.

På dette kursus får du viden om positiv psykologi og hvordan du kan bruge det aktivt. Vi ser på hvordan en positiv indstilling og mind-set påvirker arbejdsglæde og indsats.  
Du får en personlig styrketest så du kan arbejde videre med fokus på dine styrker og hvordan du bruge det aktivt som arbejdsmiljø- tillids- og ledelsesrepræsentant. 
Når man har fokus på sine styrker, smitter det af på vores rolle som enten leder eller medarbejder. Du får viden om, hvordan I kan sætte jeres unikke evner og ressourcer i spil i jobbet og i jeres AMO.

Udbytte

  • I får en personlig styrketest.
  • I får fokus på hvordan jeres styrker og ressourcer påvirke jeres tanker og handlinger.
  • I får 6 gode råd til at styrke jeres arbejdsrolle.
  • I får indsigt i hvordan styrker påvirke arbejdsindsats og motivation som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.
  • I får inspiration til hvordan I kan udnytte jeres styrker og spotte dem.

Hvordan foregår det?

Inden afholdelse får hver deltager en mail med link til styrketesten som tager 15 min. at udfylde og på dagen skal alle have et print med af sin styrketest. Kursusdagen er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, samtalesaloner og refleksionsøvelser. Dermed får den enkelte medarbejder/leder helt konkrete input til, hvordan de kan udnytte deres fulde potentiale og dermed styrke deres arbejdsglæde, gejst og gnist i jobbet.

Lene Sheila Gjørup

Underviser

Lene er erhvervspsykologisk konsulent og underviser på kurserne i psykisk arbejdsmiljø.  Lene er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og arbejder med supervisions- og udviklingsforløb af ledere, teams og personalegrupper. 

Tilmelding til kursus

Tidligere kursister siger:

“Rigtig godt, spændende og brugbart emne! Super god underviser.”

Lise Jensen

“Dejligt med et emne som gi’r mulighed for refleksion!”

 

Per P. Hansen

“Spændende emne. Rigtig godt med afveksling i undervisningen. Fint med redskaber til at kunne arbejde videre med sine styrker.”

Henriette P.

Klar til at begynde på et kursus?