Duński kurs dot. środowiska pracy (BHP)

Arbejdsmiljøgruppen opracowało przy współpracy z profesjonalnymi polskimi tłumaczami kurs, który jest ukierunkowany na polskojęzycznych przedstawicieli pracowników ds. środowiska pracy i przedstawicieli kierownictwa ds. środowiska pracy. Nasz kurs bazuje na doświadczeniach uczestników, ich tle kultorowym i ich dotyczasowej wiedzy na temat środowiska pracy (zasad BHP).

Ważne jest dla nas, by wiedza, którą przekazujemy, mogła być stosowana w praktyce. Nasze kursy są cały czas poddawane ocenie i aktualizacji i doradzamy jak wykorzystać zdobytą wiedzę w konkretny sposób, tak by uzyskać jak najlepszy rezultat w doskonaleniu środowiska pracy.

Część naszych polskich uczestników kursów pracuje w branży budowlanej, dlatego też specjalizujemy się szczególnie w tej branży oraz w przepisach dotyczących zachowania bezpieczeństwa obowiązujących dla tej branży.

Nasze kursy dają uczestnikom wiedzę na temat metod zapobiegania wypadkom, wykonywania oceny ryzyka zawodowego, wykonywania oceny miejsca pracy (duń. APV) i uczą o tym, co każdy z nas może zrobić, by poprawić warunki pracy dla siebie i swoich koleżanek i kolegów.

Zadzwoń i zgłoś swoich polskich pracowników na nasz kurs. Znajdziemy rozwiązanie i termin, który będzie Państwu odpowiadać. Jeżeli w kursie będzie uczestniczyć większa liczba pracowników jednego przedsiębiorstwa, istnieje możliwość organizacji kursu w jego siedzibie.

Program kursu >

Przepisy odnośnie robotników budowlanych zatrudnionych w Danii >

k

Tilmeld

Udfylders navn *

Udfylders e-mail *

Navn på virksomhed *

Virksomhedens adresse *

Tilføj alle deltageres navn(e) inkl. dig selv, hvis du deltager

Evt. kommentar

* Skal udfyldes