OSH Course in Polish

Arbejdsmiljøgruppen jest firmą szkoleniowo – doradczą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Firma posiada autoryzację Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy.

 

Szkolenie BHP (w duńskim miejscu pracy)

Oferujemy szkoleniaz zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) po polsku. 

Oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w duńskim miejscu pracy, które przygotują zarówno waszych pracowników do pełnienia roli przedstawicieli ds. środowiska pracy ( duń. arbejdsmiljørepræsentanter), jak i kierowników prac do sprawowania określonych obowiązków w ramach organizacji ds. środowiska pracy (tzw. AMO).

 

Szkolenie BHP

 

Według duńskiej ustawy o środowisku pracy, współpraca w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach o określonej wielkości powinna odbywaćsię w ramach tzw. organizacji ds. środowiska pracy (AMO), a jej członkowie (tj. przedstawiciele ds. środowiska pracy oraz kierownicy prac) mają obowiązek odbycia 3-dniowego szkolenia z zakresu BHP prowadzonego przez podmiot zatwierdzony przez Duński Urząd Inspekcji Pracy.

 

Wszystkie nasze szkolenia zostały stworzone z wykorzystaniem najlepszych praktyk branżowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami duńskiego prawa. Ze względu na to, że duży nacisk kładziemy na praktyczne wykorzystanie zdobytych informacji, to szkolenia dopasowujemy adekwatnie do branży, w której pracują uczestnicy naszych szkoleń oraz ich wiedzy w zakresie BHP.

 

Ponadto, możemy się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w edukacji pracowników z zagranicy, w tym także z Polski, znajdujących zatrudnienie w branży budowlanej w Danii.

 

 

 

Uczestnicząc w naszych kursach BHP zdobędziesz gruntowną wiedzęoraz praktyczne umiejętności m.in. w zakresie:

 

obowiązków i odpowiedzialności prawnej wynikających z duńskiej ustawy o środowisku pracy (duń. arbejdsmiljøloven) zperspektywypracodawcy, kadry zarządzającej oraz pracowników;

 

 • aktywnego funkcjonowania organizacji ds. środowiska pracy (duń. arbejdsmiljøorganisationen – AMO) w twoim przedsiębiorstwie;
 • wykonywania oceny miejsca pracy (duń. arbejdspladsvurdering – APV);
 • kontroli Inspekcji Pracy;
 • metod zapobiegania wypadkom(adekwatnie do twojej branży);
 • analizy przyczyn i skutków wypadków/zdarzeńniebezpiecznych, a także sposobów ich raportowania;
 • sposobów promowania zdrowia psychicznego i fizycznego w miejscu pracy;
 • dodatkowych źródeł wiedzy o BHP w duńskim miejscu pracy.

 

 

 

Kurs został przygotowany na podstawie materiałów i wytycznych opracowanych dla sektora budowlanego przez Duńską Inspekcję Pracy oraz Radę ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym. 

 

 

Polish health and safety material from Danish Working Environment Authorities(https://arbejdsmiljoegruppen.dk/arbejdsmiljouddannelsen-pa-polsk/)

Cena szkolenia obejmuje:

 • Udział w zajęciach
 • Tłumacza j. polskiego
 • Lokal
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie (śniadanie, obiad, napoje oraz inne przekąski)

Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Szczegółowy program kursu w języku polskim TUTAJ (https://arbejdsmiljoegruppen.dk/wp-content/uploads/2017/04/Kursusprogram-på-polsk.pdf)

Sprawdź kalendarz kursów w języku polskim TUTAJ (https://arbejdsmiljoegruppen.dk/kursuskalender-for-arbejdsmiljoeuddannelsen-koordinatoruddannelsen-suppleringskurser-onlinekurser/

Istnieje także możliwość organizacji kursu w siedzibie klienta, jeśli w szkoleniu będzie uczestniczyć kilku pracowników jegofirmy.

Zapisz się na szkolenie BHP po polsku pod numerem telefonu +45 26 33 36 65lub napisz na info@arbejdsmiljoegruppen.dk

Intro & Beginner Classes

OSH Course in English

We both offer the mandatory health and safety course as a 3 day course and online course.

learn more

Conflict Management and Communication

As a work environment representative you will often be in situations where you need to communicate sharply and concretely. On the course you will be tested in difficult situations and you learn to communicate clearly in conflicts.

Learn more

Consulting

Alle arbejdspladser har arbejdsmiljøudfordringer, som arbejdspladsen skal kortlægge og tage højde for, når arbejdet planlægges og udføres. Vi kan hjælpe jer med kortlægning af jeres arbejdsmiljø ved foretage arbejdsmiljørunderinger og at udsende APV´er og andre lovpligtige dokumenter, som I har brug for at få rådgivning til at få styr på.

learn more