Rådgivning om kemi og arbejdsmiljø

Vi tilbyder rådgivning inden for det kemiske arbejdsmiljø som kan tilrettelægges efter jeres behov. Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres virksomhed og vi kan kortlægge jeres behov.

 

j

Arbejdsmiljørundering

Mangler I det samlede overblik over jeres arbejdsmiljø og hvilke faktorer der kunne forbedres, så kan vi hjælpe. Vi har mange års erfaring i arbejdsmiljørunderinger, og vi hjælper jer med at gennemgå jeres virksomhed og arbejdsgange for at sikre at arbejdsmiljøet er i orden. Vi giver jer en grundig rundering så jeres efterfølgende runderinger bliver nemmere og mindre tidskrævende, og hjælper jer med at finde områder i arbejdsmiljøet der kan styrkes.

Runderingerne kan benyttes som en del af det daglige arbejdsmiljøarbejde, hvis man har risikobaseret arbejde fx i forbindelse med farlige kemikalier eller lignende. De kan også anvendes som en del af en APV-kortlægning, og som udgangspunktet for en kemisk APV for at få styr på hvilke stoffer og materialer der er til stede på virksomheden og i hvilken sammenhæng. Desuden kan det også anvendes proaktivt til analyse af ulykker, analyse af nærved-ulykker, registrering af ulykker og anmeldelse af ulykker.

b

Kemisk APV

Alle virksomheder der arbejder med kemikalier, skal lave en kemisk APV. Vi hjælper jer med risikovurderingen af jeres kemikalier, og hvilke instruktioner medarbejderne skal have, når de skal arbejde med de forskellige stoffer og materialer. Vi gennemgår de vigtigste punkter der er inden for bekendtgørelserne om arbejdet med farlige kemikalier med jer, og giver jer et overblik over hvad den kemiske APV skal indeholde, og hjælper jer med at udarbejde den. Vi kan selvfølgelig altid tilrettelægge vores ydelsers efter jeres behov, og hjælpe jer med at være skarpe på det kemiske arbejdsmiljø.

Vi udbyder 3 forskellige pakker inden for den kemiske APV for bedre at kunne imødekomme jeres behov. I kan se mere om de forskellige pakker på her: https://arbejdsmiljoegruppen.dk/bestil-apv-tilbud/ 

p

Miljøscreening for asbest, PCB og andre sundhedsskadelige stoffer

Vi står for at foretage arbejdsmiljørunderinger og foretager prøvetagning ved byggeri eller bygning, hvor der er risiko for, at der er er sundhedsskadelige stoffer som fx asbest og PCB.

F.A.Q.

Hvilke krav var det nu der var til en virksomhed der arbejder med farlige kemikalier, og hvordan er det nu de forskellige faremærker ser ud?

Hvert år sker der ulykker med faremærkede kemikalier, og vi vil gerne hjælpe jer med at forebygge ulykker på jeres arbejdsplads. Produkterne kan indeholde ætsende, allergifremkaldende, miljøfarlige, brandfarlige eller eksplosive stoffer, og vi kan hjælpe jer med at få styr på jeres produkter. Vi hjælper jer med et overblik over jeres produkter, og kommer med råd til hvilke produkter der måske kan erstattes af mindre farlige alternativer. Vi giver jer en gennemgang i de vigtigste faremærker og hvad I skal holde øje med. Dette fungerer også godt som udgangspunkt for den kemiske APV som med fordel kan indeholde disse temaer.

Har du spørgsmål?

Translate »