Psykologisk tryghed 

Arbejdsmiljøgruppen Aps tilbyder et kursus om psykologisk tryghed, som sigter mod at etablere en sund, tryg og kreativ arbejdsmiljø, hvor uenighed ikke fører til ydmygelse eller straf.

Dette koncept afspejler en værdi, der kan forme arbejdspladskulturen og udvikles gennem daglig samarbejde og kommunikation. Fokus på arbejdsmiljø og trivsel har aldrig været mere påtrængende end nu.

Det er afgørende at skabe en positiv kultur på arbejdspladsen, fremme samarbejdet og øge medarbejdernes trivsel. Forskning demonstrerer, at arbejdspladser med høj social kapital og psykologisk tryghed opnår øget produktivitet, lavere sygefravær og forbedret trivsel.

 

Læringsmålene for kurset inkluderer:

  • Forståelse og anvendelse af begrebet social kapital i arbejdsmiljøet.
  • Arbejde med begrebet psykologisk tryghed på ens eget arbejdssted.
  • Anvendelse af forskellige værktøjer til at styrke psykologisk tryghed.
  • Evnen til at omsætte teori til praktisk handling.
  • Fordele for arbejdspladsen:

Deltagerne vil være i stand til at facilitere processen med at styrke både social kapital og psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Psykologisk tryghed kræver en kultur, hvor medarbejderne føler sig sikre på, at de ikke vil blive ydmyget eller kritiseret, når de deler deres tanker, ideer, tvivl og bekymringer. Kursets fokus er på produktive diskussioner, hvor der er plads til ideudveksling og tvivl.

Efter kurset vil deltagerne være kompetente ambassadører for et positivt arbejdsmiljø, og de vil opnå varige og målbare resultater i virksomheden ved hjælp af den opnåede viden og de tilegnede værktøjer.

Dette kursus udbydes i samarbejde mellem Vi2Sammen og psykolog Inge Schoug Larsen.

Kurset tilbydes som et 1-dages eller 2-dages forløb. Det 1-dages forløb fokuserer primært på teori og inkluderer nogle få øvelser, mens det 2-dages forløb integrerer teorien med praktiske øvelser.

Prisinformation:

Prisen for 1-dages forløbet er 4900 kr. ekskl. moms, mens 2-dages forløbet koster 6900 kr. ekskl. moms.

 

Mulighed for udvidelse med profiler:

 

Har du spørgsmål?

Translate »