Kvalitetsstyring af arbejdsmiljøuddannelserne

Læs her om de uddannelser som er gyldige, hvis man skal være en del af arbejdsmiljøorganisationen.

Hvilke arbejdsmiljøuddannelser gælder?

Er Online arbejdsmiljøuddannelsen lige så god som 3-dagskurset

Begge Arbejdsmiljøgruppens uddannelser lever op til kravene, der er til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (22 timer) og vores uddannelsesplaner er godkendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

 

Uddannelsesplan for 3-dagskursus (PDF)

Uddannelsesplan for online arbejdsmiljøuddannelse (PDF)

 

Hvis man har arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, skal man så have arbejdsmiljøuddannelse, hvis man er en del af AMO?

Nej, din uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator gælder.

 

Hvis man har taget sin arbejdsmiljøuddannelse i perioden fra den 2001-2010, er arbejdsmiljøuddannelsen så stadig gyldig?  

Ja, den er stadig gyldig. Hvis din arbejdsmiljøuddannelse er fra før 2001, så er den forældet, og du skal tage arbejdsmiljøuddannelsen igen.

 

Arbejdstilsynet har svaret os følgende på dette spørgsmål her: 

 

https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/samarbejde-sikkerhed-sundhed-1181-sam/ – se § 44, stk. 4. Bestemmelserne i §§ 34 og 36, stk. 1 (om at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører eller har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage, jf. dog § 44, stk. 4.)

I pkt. 1 er det beskrevet, at det ikke gælder for:

1.      Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der i perioden 1. juli 2001 – 1. oktober 2010 har gennemført den hidtil gældende obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppen og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher