Kompetenceudvikling for AMO

Hvilke kompetencer har I behov for i jeres arbejdsmiljøorganisation? Læs om hvordan AMO-medlemmerne skal udvikle deres kompetencer efter endt arbejdsmiljøuddannelse.

Kompetenceudviklingsplan

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal hvert år udarbejde en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse, efter de har været på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at den udarbejdes.

Arbejdsgiverene skal kunne dokumentere at AMO repræsentanterne har fået tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Hvordan skal kompetenceudviklingsplanen se ud?

Kompetenceudviklingsplanen kan enten være én samlet plan for medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen medvirker til at sikre en løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos AMO-medlemmerne.

Det kan være en god idé at drøfte og udarbejde kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet.

Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. Uddannelsen skal  være rettet mod at sikre, at der er de nødvendige kompetencer tilstede i arbejdsmiljøorganisationen, så samarbejdet om at løse arbejdsmiljøproblemerne på kort og lang sigt fungerer mest optimalt.

Kompetenceudviklingsplanen skal udvikles i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, og den enkelte skal naturligvis rådspørges.

Krav til suppleringskurser:

  • Det første år, efter arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne er valgt eller udpeget, skal de have tilbudt to dages supplerende uddannelse. 
  • De følgende år skal arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne derefter have tilbudt halvanden dag i den periode, de er valgt eller udpeget.

Gratis skabelon til jeres kompetenceudviklingsplan

Et udvalg af vores suppleringskurser

Psykisk arbejdsmiljø og kommunikation

Temadagen giver dig et grundlæggende kendskab til pykisk arbejdsmiljø og trivsel. Få inspiration til, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan forbedres, og gevinsterne herved.

Læs mere

Konflikthåndtering

Du ved ikke helt hvad du skal stille op måske, fordi du har svært ved at tackle svære situationer eller konflikter.

Læs mere

Kursus i varmt arbejde

Beskæftiger du dig med varmt arbejde, dvs. arbejde hvor der er flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et certifikat.

Læs mere