Flersprogede arbejdspladser

Mange internationale arbejdspladser i dag er præget af en høj grad af medarbejdermobilitet og projektbaseret arbejde. Det betyder, at medarbejderne hele tiden befinder sig i nye teams og projektgrupper. Samtidig arbejder medarbejderne med projekter, der overskrider nationale og sproglige grænser. I det flersprogede samfund er normerne for sprogvalg mindre stabile og mere omskiftelige end tidligere. Dette indebærer kontinuerlig forhandling af normer for sprogvalg og har en social betydning, der indvirker på de forskellige måder at tale på.

I flere større internationale virksomheder har man en sprogpolitik, der udmønter sig i, at man har indført engelsk som koncernsprog. Derved forsøger virksomheden at forhandle normerne for sproganvendelse med de ansatte. Dette kan ske ud fra et ønske om at skabe en virksomhedskultur med en stærk sammenhængskraft, således at der ikke opstår sproggrupperinger i medarbejderstaben. På den måde skal virksomhedens ansatte kunne interagere fagligt og socialt på engelsk.

I mindre virksomheder kan sprognormen være baseret på forhandling imellem medarbejderne, og det kan ligefrem gøre kommunikationen mere effektiv, viser et svensk studie.