Flersprogede arbejdspladser

På arbejdspladser hvor medarbejderne har forskellige modersmål kan der opstå forskellige udfordringer og samtidig er der ressourcer som kan komme arbejdspladsen til gode, hvis ledelsen har øje for mulighederne.

Our Services

OSH Course (English)

3 Day Course

OSH Course

Online with only 4 hours introduction meeting

OSH Course (other languages)

German, Polish, Italian etc.

Company Course

Contact us

Mange danske virksomheder har internationale medarbejdere, der taler forskellige sprog. Det kan give udfordringer med kommunikationen mellem medarbejderne, hvis ledelsen ikke arbejder bevidst med en strategi. Det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen er også et område som kræver strategiske overvejelser i forhold til flersprogetheden. Det psykiske arbejdsmiljø kan være påvirket af medarbejderne forskellige grupperinger efter sprog og forståelser af sociale koder fx humor. 

 

Dette påvirker ikke kun trivslen blandt medarbejderne, men også det professionelle samarbejde. Forsker Regine Grytnes har forsket i “Samarbejde, kommunikation og sikkerhedspraksis blandt danskere og udlændinge i bygge- og anlægsbranchen” – et forskningsprojekt om arbejdsmiljøet på byggearbejdspladser med multinational arbejdsstyrke. I dette projekt har hun undersøgt på hvad der kan påvirke arbejdsmiljøet i en positiv retning. Du kan se nogle af de gode råd nedenfor i FAQ-oversigten.

F.A.Q.

Læs her om forskellige problematikker som kan opstå på den flersprogede arbejdspladser. 

Hvordan kan man arbejde strategisk med flersprogethed på arbejdspladsen?

Sprogforsker Anne Holmen anbefaler, at man får en sprogpolitik. Læs mere om sprogpolitik her

Har internationale medarbejdere behov for at bruge dansk på arbejdspladsen?

Forsker Charlotte Øhrstrøm har i forbindelse med sit forskningsprojekt undersøgt i hvilket omfang udenlandsk arbejdskraft har brug for dansk. Mange virksomheder har engelsk som koncernsprog, men det er ikke altid nok til at skabe sammenhængskraft på arbejdspladsen og/ eller kommunikationen med eksterne instanser. Derfor bør virksomheden undersøge om der er områder, hvor udenlandske medarbejdere har brug for sprogtræning, oversættelser o.lign. for at kunne løse arbejdsopgaver.

Hvad kan man gøre for at forbedre samarbejdet og sikkerheden på arbejdspladser med migrantarbejde?

Forsker Regine Grytnes anbefaler, at migrantarbejdere får den nødvendige viden og praktiske muligheder for at efterleve de gældende sikkerhedsregler.

Hvad bidrager migrantarbejde med?

Forsker Regine Grytnes resultater peger på, at migrantarbejderne udviser en fleksibilitet ift. arbejdsforhold og opgaver, og dette kan have en positiv effekt på samarbejdet og udførelsen af arbejdsopgaverne. 

Har du spørgsmål?