Arbejdsmiljøuddannelsen på mange måder

Uddannelsen kan tages på nettet og på mange forskellige sprog

Åben arbejdsmiljøuddannelse og brancherettet arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøuddannelsen kan tages som en åben uddannelse eller som et brancherettet forløb. Vi tilbyder arbejdsmiljøkurser, der specielt henvender sig til bygge- og anlægsbranchen. Bygge- og anlægsbranchen har sine egne regler, og vi vil derfor beskæftige os med, hvordan du kan bruge reglerne forebyggende.

Vi tilbyder også åbne uddannelser, hvor personer fra mange forskellige brancher deltager. Det giver som regel livlige diskussioner og en god erfaringsudveksling på tværs. Vi beskæftiger os med generelle arbejdsmiljøemner, fx lovens opbygning, og vi gennemgår de vigtigste bekendtgørelser. Det handler ikke om tør udenadslære, men om at bruge reglerne aktivt. Du lærer at slå op i reglerne, og hvordan reglerne kan bruges til at løse din virksomheds konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøuddannelsen henvender sig både til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Danmark, kun en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, der omfatter både en A- og B-side.

Netkurser  den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse online

Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse henvender sig til deltagere fra alle typer virksomheder og sektorer. Arbejdsmiljøgruppen har også udviklet en onlineuddannelse for bygge- og anlægsbranchen. Vi har også udviklet onlineuddannelsen på forskellige sprog, fx tysk og engelsk.

Onlinekurserne kommer hermed de mange udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, til gavn. Vi tilbyder fleksible måder at tage den lovpligtige uddannelse på. En stor del af vores kurser foregår ude hos virksomhederne, og der behøver ikke være så mange kursister, før vi kan gennemføre kurset hos jer. Vi tager gerne ud.

På online-arbejdsmiljøuddannelsen er der kun en halv mødedag på fire timer. Det er en meget fleksibel måde at gennemføre uddannelsen på, der let kan tilpasses den enkeltes arbejde. Uddannelsen skal dog gennemføres senest efter syv uger. Det stiller altså krav til disciplin og selvstændighed. Kursusformen gør det muligt at arbejde med både generelle og specifikke arbejdsmiljøemner.

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen

Uddannelsen henvender sig til rådgivere for bygherrer, fx byggeledere, projektledere, arkitekter og andre, der varetager koordineringen for bygherren i projekterings- og byggefaser.

Koordinatoruddannelsen fokuserer på byggepladsens arbejdsmiljø og på de mange sikkerhedsmæssige forhold, man skal være opmærksom på i projekterings- og byggefasen.

Offshorekurser

Vores offshorekurser er for medlemmer af sikkerhedsgrupper på offshoreanlæg. Offshoreuddannelsen sætter fokus på branchens særlige arbejdsmiljøforhold.

Er du i tvivl om valg af kursus og arbejdsmiljøuddannelse, er du velkommen til at ringe til os. Vi vejleder gerne, hvis I er i tvivl.