Skal vi komme ud til jer og holde kursus?

 

Eller skal en af jeres medarbejdergrupper have et kursus sammen?

Firmakursus tilpasset jeres behov

Vores underviser kontakter jer, og sammen kan I tilrettelægge forløbet, så det passer ind i jeres hverdag og faktiske arbejdsmiljø.

Der er andre oplagte fordele ved et firmakursus. Datoerne kan fx planlægges efter jeres specifikke ønsker, og det er billigere for jer, når vi holder kurset på jeres arbejdsplads.

I stiller selv egnede undervisningslokaler og forplejning til rådighed.

Har I ikke egnede kursusfaciliteter, hjælper vi gerne med at finde et kursussted.

Firmakurser skal gennemføres holdvis. Det vil sige, at deltagerne følges ad under hele forløbet og skal være til stede på hele kurset for at få et kursusbevis.

Hvis en deltager bliver nødt til at afbryde sit kursusforløb, skal I kontakte Arbejdsmiljøgruppen, så vi sammen kan finde ud af, hvordan deltageren kan fortsætte sit forløb på et andet hold.

Kurser der udbydes som firmakurser

  • Arbejdsmiljøuddannelsen (både online og 3-dagskursus)
  • Arbejdsmiljøuddannelsen på flere sprog læs mere her.
  • Suppleringskurser
  • Varmt arbejde
  • Elementært brandkursus

Tine Bang Ploug

Underviser på onlinekurser

Mange firmaer ønsker at afholde onlinekurser på deres egen arbejdsplads, hvis der er flere der skal på kursus samtidig.

Bestil et firmakursus

12 + 9 =