På arbejdsmiljøuddannelsen får deltagerne redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Deltagerne får kendskab til arbejdsmiljøloven og bliver i stand til at varetage deres funktioner i arbejdsmiljøorganisationen.

Undervisningen giver dig den viden, du har brug i dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Vi har flg. programpunkter:

 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
 • Pligter og ansvar for arbejdsgiver, ledere og ansatte i forhold til arbejdsmiljøloven
 • Metoder til at forebygge risici
 • Systematik i arbejdsmiljøarbejdet
 • Aktiv og systematisk brug af en arbejdspladsvurdering (APV) – forskellige metoder og fremgangsmåder
 • Ideer til, hvordan du aktivt kan påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
 • Metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
 • Forløb af et besøg fra Arbejdstilsynet
 • Anmeldelse og analyse af arbejdsulykker
 • Information om, hvor du kan hente information og ny viden om arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af belastninger og ulykker, der er typiske i deltagernes brancher

 

Undervisningen på arbejdsmiljøuddannelsen

Undervisningen varetages af uddannede arbejdsmiljøundervisere.

Arbejdsmiljøuddannelsen er godkendt af Arbejdstilsynet og opfylder kravene til den lovpligtige uddannelse for medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøuddannelsen giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet.

Vores kursister kommer fra mange forskellige brancher og virksomheder indenfor den private og offentlige sektor. Det giver mulighed for spændende dialog på tværs af brancherne.

Det er samtidig en vigtig mission for vores kursus, at undervisningen differentieres ud fra den enkelte kursists erfaringer og tager udgangspunkt i den virksomhed, kursisten kommer fra.

 

Kursets afvikling

Kurset varer 22 timer og gennemføres som dagkursus – hver dag kl. 08.15–16.00.

Kurset afvikles på tre sammenhængende dage.

Kurset gennemføres holdvis, og kursusdeltagerne følges ad fra start til slut. Hvis en deltager er nødt til at afbryde kursusforløbet, skal Arbejdsmiljøgruppen kontaktes hurtigst muligt, så vi nærmere kan aftale muligheden for at afslutte kurset på et andet hold.

Det samlede kursusforløb skal være afsluttet, senest tre måneder efter deltageren er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøgruppen.

Kursusbevis

Deltagerne får et kursusbevis, når hele uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at den enkelte deltager er til stede i samtlige timer. En kopi af kursusbeviset sendes til deltagernes arbejdsgivere, der bør opbevare det. Arbejdstilsynet kan forlange at se bevis for gennemført uddannelse.

Bemærk

Medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, som har gennemført en arbejdsmiljøuddannelse før den 1. april 1991, skal gennemføre en ny uddannelse ved genvalg eller genudpegning.

Program 

Se vores program for arbejdsmiljøuddannelsen.

 

Hent vores program