Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Hvert år skal man i AMU drøfte indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal foregå. Desuden skal AMU fastlægge nogle mål for det kommende år og vurdere, om det foregående års mål er nået. Herudover skal AMU-medlemmerne evaluere det forgangne års resultater, og arbejdsgiveren skal over for AMU kunne dokumentere, hvilke indsatser der har været på de forskellige områder. Hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som ikke er blevet løst, eller hvis der er opstået nye arbejdsmiljøproblemer, skal AMU drøfte, om der er tilstrækkelig viden om arbejdsmiljø i virksomheden.