Trivselsambassadør

Skab bedre trivsel i din virksomhed

Effektive redskaber til at fremme trivsel

Kurset giver dig viden om de mest centrale elementer i det psykiske arbejdsmiljø og mest effektive redskaber til at skabe trivsel på din virksomhed – både på det praktiske og på det strategiske niveau. Du får forskellige værktøjer til at arbejde med trivselsprojekter på din virksomhed. 

Kurset og læringsformen er praksisorienteret, og derfor tager vi udgangspunkt i en række cases, så du får træning i at spotte vanskelige situationer. Du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI-metoden. Dette skal lærer dig at spotte tilspidsede situationer, og du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI metoden som redskab og løftestang i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder.

Kurset varer to dage:

Kursusdag 1: Psykisk arbejdsmiljø fra A-Z

 • Vi har fokus på, hvordan du kan optimere rammerne for god trivsel.
 • Du får et grundlæggende kendskab til psykisk arbejdsmiljø og får inspiration til, hvordan din arbejdsplads kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Kursusdag 2: Den svære samtale

 • Du får indsigt i reaktions- og adfærdsmønstre, og hvordan vi kan bruge denne viden til svære samtaler. 

 • Du lærer at bruge  Motivational Interviewing (MI-metoden) i dit arbejdsmiljøarbejde til at komme den svære samtale i møde ved at finde ind til det der motiverer samtaleparterne. 

 • MI-metoden rummer forskellige værktøjer til at komme konflikter i forkøbet og misforståelser til livs.

 

Udbytte og kompetenceløft

 

 • Introduktion til psykisk arbejdsmiljø.
 • Indføring i niveauerne for, hvad god trivsel er.
 • Viden om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø påvirker trivslen hos jer.
 • God indsigt i, hvad stress er, og hvordan vi kan forebygge stress.
 • Værktøjer til at komme en konflikt i forkøbet.
 • Værktøjer til at kommunikere mere assertivt.
 • Indsigt i den svære samtale og værktøjer til at håndtere den.
 • Indsigt i, hvordan du skaber bedre kommunikation på din arbejdsplads.
 • Introduktion til MI som metode og en konkret samtalemodel.

 

Form

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Vi sørger for et trygt og fortroligt rum, hvor du får rig mulighed for at udveksle erfaringer. Vi vil arbejde med konkrete dilemmaer og udfordringer, som du som arbejdsmiljø- eller sikkerhedsrepræsentant oplever på din arbejdsplads.

Målgrupper

Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), tillidsrepræsentanter og ledere, der ønsker at blive endnu bedre til at håndtere konflikter og den svære samtale.

 

Flere kurser i psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø  fra A-Z

1-dagskursus

Temadagen giver dig et grundlæggende kendskab til psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Få inspiration til, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan forbedres, og gevinsterne herved.

Læs mere

Den svære samtale  

1-dagskursus

Kurset giver praktisk anvisning på, hvordan MI metoden kan anvendes til at skabe bedre kommunikation på arbejdspladsen. Du får værktøjer til at komme konflikter i forkøbet og komme misforståelser til livs. Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i arbejdsmiljø-organisationen.

Læs mere

Få en styrketest

1-dagskursus

På dette kursus ser vi på hvad forskning fortæller om styrker og hvad positiv psykologi er. Vi arbejder med dine stærke sider og viser I kan bruge dem aktivt som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Vi ser på hvordan en positiv indstilling og mind-set påvirker arbejdsglæde og indsats.

Vi ser på hvordan I kan sætte jeres unikke evner og ressourcer i spil i jobbet.

Læs mere

Leder du efter inspiration til jeres næste suppleringskursus?

Din underviser på trivselsambassadøren

Lene Sheila Gjørup

Lene Sheila Gjørup

Underviser

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker du et firmakursus, så kontakt os her