Arbejdsmiljøuddannelsen på tysk

Vi udbyder det lovpligtige arbejdsmiljøkursus på tysk. Kurserne kan tages online med fire timers tilstedeværelsesforløb eller som et almindeligt kursus af 22 timers varighed. Kurset afsluttes med et godkendt kursusbevis.

Eftersom der er mange tyske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, udbyder vi en særlig brancherettet variant af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tysk, hvor vi sætter særligt fokus på de regler, som udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder skal efterleve i Danmark.

Desuden tager vi udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchens særlige arbejdsmiljøforhold, fx støj, vibrationer, tunge løft, arbejdsstillinger, arbejde i højden og særlige ulykkesrisici. Vi bruger eksempler og undervisningsmaterialer fra bygge- og anlægsbranchen, der giver en god ballast for arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere til at forebygge ulykker og nedslidning. Grundbogen på kurset er håndbogen “Arbeitsschutz in der baubranche”.

De særlige regler, der gælder for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, gennemgås. Kursusdeltagerne får kendskab til planen for sikkerhed og sundhed samt de forskellige aktørers rolle.

Vores kurser møder folk, hvor de er, og vi tager udgangspunkt i de arbejdssituationer, de kender. Det er vigtigt for os, at den viden, vi formidler, rent faktisk kan bruges i virksomhederne.

Vi evaluerer hele tiden vores kurser ud fra det synspunkt og rådgiver gerne om, hvordan I omsætter den viden, I får på kurset, til praktiske forbedringer af arbejdsmiljøet.

Ring og få en snak med os, hvis I har tysktalende medarbejdere, der skal på kursus. Vi finder en løsning, der kan indpasses i jeres planlægning. Er der flere, der skal på kursus, arrangerer vi gerne et kursus hos jeres virksomhed.

    Har du spørgsmål?

    Translate »