Arbejdsmiljømateriale på polsk

Vi tilbyder derfor et professionelt forløb, der forbereder jeres medarbejder til at klare rollen som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder for polske sjak.

Kursisterne får en grundig viden om dansk arbejdsmiljølovgivning, samtidig med at vi i undervisningen tager højde for den enkeltes arbejdssituation. Undervisningen foregår med professionel tolk, og vores egen underviser har en særlig erfaring med bygge- og anlægsområdet.

Mange af de polakker, vi uddanner på vores kurser, arbejder inden for bygge- og anlægsområdet. Det er en afspejling af, at en stor del af de arbejdende polakker i Danmark er beskæftiget inden for byggebranchen.

Det er også baggrunden for, at Arbejdstilsynet har udarbejdet en række pjecer bl.a. med en ordliste for branchen, brug af personlige værnemidler, kran- og stigearbejde mv.

På vores arbejdsmiljøkurser vil disse materialer blive brugt, hvis de passer til den enkelte kursists arbejdssituation.

Ud over Arbejdstilsynets materialer har Branchesikkerhedsrådet for bygge- og anlægsbranchen udgivet en håndbog på polsk, der gennemgår de vigtigste arbejdsmiljøforhold i bygge- og anlægsbranchen.

Håndbogen, der hedder “Arbejdsmiljø i bygge og anlæg”, beskriver god praksis i håndtering af sikkerhed og sundhed og henvender sig til alle virksomheder og deres arbejdsmiljøorganisation samt projektledere, rådgivere, bygherrens koordinatorer, sikkerhedsledere, undervisere og leverandører. Arbejdsmiljørepræsentanter (sikkerhedsrepræsentanter) kan med fordel bruge håndbogen som opslagsværk, når de skal hjælpe kollegerne med arbejdsmiljøspørgsmål.

Vi har udarbejdet en liste over vejledninger og andre materialer oversat til polsk nedenfor.

Przepisy odnośnie robotników budowlanych zatrudnionych w Danii

 

Coraz wiecej firm budowlanych zatrudnia pracowników z Polski.

Dunski Urzad Inspekcji Pracy opracowal w zwiazku z tym serie broszur w jezyku dunskim i polskim poswieconych dunskim przepisom bhp w sektorze budownictwa:

N

Nie ryzykuj swojego bezpieczeństwa na placu budowy (Spil ikke hardsard med din sikkerhed på arbejdspladsen)

N

Glosariusz terminów budownictwa i robót ziemnych (ordliste for bygge og anlæg)

N

Słowniczek terminów w zakresie leśnictwa, rolnictwa, sadownictwa i ogrodownictwa (ordliste for det grønne område)

N

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji

N

Urzad Inspekcji Pracy przeprowadza inspekcje (Arbejdstilsynet kommer på besøg)

N

Czy Twoja firma pracuje tymczasowo w Danii? (RUT-folder)

N

BHP przy pracy z azbestem (sikkerhed ved arbejde med asbest)

N

Srodki ochrony osobistej (personlige værnemidler)

N

Bezpieczenstwo przy pracach ziemnych (sikkerhed ved gravearbejde)

N

Bezpieczenstwo przy pracach rozbiórki (sikkerhed ved nedrivningsarbejde)

N

Bezpieczenstwo pracy na drabinie (sikkerhed ved stigearbejde)

N

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniach (sikkerhed ved stilladsarbejde)

N

Bezpieczenstwo pracy dachowe (sikkerhed ved tagarbejde)

N

Bezpieczeństwo przy pracach z elementami budynków zawierającymi PCB (Sikkerhed ved arbejde med bygningsdele, der indeholder

We’d Love to Help You

Translate »