Arbejdsmiljøuddannelsen Kolding

Pris: 4150,-

Hotel Scandic i Kolding

Kurserne i Kolding afholdes på Hotel Scandic.

Tag arbejdsmiljøuddannelsen online eller på tre dage

Arbejdsmiljøuddannelsen i Kolding kan tages enten online eller som et kursusforløb over tre dages sammenhængende. På online kurset er der en introduktionsdag på 4 timer resten foregår på nettet.

Formålet med kurset

Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere en grundlæggende viden om arbejdsmiljøområdet. Deltagerne skal efter kurset:

 • kunne varetage deres rolle og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • samarbejde om arbejde om arbejdsmiljøet på et operationelt og strategisk niveau
 • have kompetencer til at implementere arbejdsmiljøindsatser både på et operationelt niveau mht. den daglige drift og på et strategisk ledelsesniveau
 • have et bredt, generelt kendskab til arbejdsmiljøområdets indsatsområder og metoder

Læringsmålene for kurset

Arbejdsmiljøuddannelsen har tre overordnede læringsmål:

 • Samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljølovgivningen og de officielle indsatsområder
 • Metoder til anvendelse af arbejdsmiljøindsatser

Målene nås ved at veksle mellem på den ene side teori om både fysiske og psykiske arbejdsmiljøemner og på den anden side deltagernes praktiske erfaringer fra deres arbejdspladser gennem dialog og praktiske øvelser.

Temaer

 • Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver
 • Arbejdsmiljøaktører og lovgivning
 • APV
 • Fysisk arbejdsmiljø: ergonomi, kemi, støj og indeklima
 • Psykisk arbejdsmiljø: stress, samarbejde, vold og trusler
 • Arbejdsskader
 • Risikovurdering og forebyggelse

Praktiske oplysninger

Arbejdsmiljøuddannelsen forløber over 22 timer, fordelt på 3 sammenhængende dage kl. 08.00–16.00.

Arbejdsformer og læringsmetoder

Undervisningen er anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra deres egne arbejdspladser.

 • Undervisers oplæg
 • Gruppearbejde og fremlæggelse

 

k

Vælg tid og sted

Lene Lebeck

Arbejdsmiljøunderviser

Lene Lebeck er en humørfyldt og erfaren underviser, der elsker at udfordre sine kursister.