Arbejdsmiljøpuljen – få 80 pct. i støtte 

Du kan få penge til at forbedre arbejdsmiljøet. En ny arbejdsmiljøpulje støtter projekter der skal forebygge nedslidning og arbejdsulykker. Også støj og kemikalier er omfattet. Vi hjælper med autoriseret rådgivning og med ansøgningen til Arbejdstilsynet.
Nu er der åbnet op for tilskud til at forbedre arbejdsmiljøet på din virksomhed. En
ny arbejdsmiljøpulje giver mulighed for at få støtte til autoriseret
arbejdsmiljørådgivning på mange områder.
Det drejer sig om ulykker, hårdt fysisk arbejde, skadelig støj og kemi. Max beløbet for hvert enkelt projekt er 500.00. .
Puljen er på 100 mio. kr. i 2022 og 2023 og støtter indsatser, der forebygger nedslidning og arbejdsulykker.

 Hvad kan I få støtte til?

I kan også få støtte til at skabe et sundt arbejdsmiljø med god ergonomi.
Eller I kan ansøge om leje af tekniske hjælpemidler og afprøve dem på
jeres arbejdsplads.
Problemer med røg, støj eller farlige kemikalier og støv er endvidere
omfattet i den nye arbejdsmiljøpulje.
Puljen dækker også det psykiske arbejdsmiljø fx områder som stress,
trivsel, samarbejde og konflikthåndtering.

Projekter for AMO

Det er muligt at søge tilskud fra arbejdsmiljøpuljen til uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen
(AMO), så den får bedre styr på instruktion af de ansatte og til at arbejde
mere systematisk med arbejdsmiljøet.
Vi hjælper jer med at tilrettelægge et projekt for AMO og jeres
virksomhed, som passer præcis til netop jeres behov .

Du skal benytte autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Du skal benytte en autoriseret rådgiver for at ansøge om tilskud.
Arbejdsmiljøgruppen Aps har autorisation på alle områder fra Arbejdstilsynet og kan derfor både 
hjælpe dig med ansøgningen og med at føre projektet ud i livet.

Nemt at søge midler i arbejdsmiljøpuljen?

Vi gør det nemt for jer at søge 80% tilskud, da vi laver det meste af
arbejdet med ansøgningen til Arbejdsmiljøpuljen.
Puljemidlerne fordeles af Arbejdstilsynet efter først-til-mølle-princippet, så
tøv ikke for længe.
Vi tager gerne en uforpligtende dialog med jer om en indsats og
muligheden for at få tilskud.

Hvem kan gøre brug af arbejdsmiljøpuljen?

Private virksomheder med p-enheder på op til 100 ansatte samt
offentlige virksomheder med p-enheder med op til 50 ansatte kan søge
puljen.
Store private virksomheder kan have mange P-enheder med under 100
ansatte, og kommuner have mange P-enheder med under 50 ansatte.
I kan tjekke på CVR-registeret, hvilke P-enheder I har registeret, samt hvor
mange ansatte – eller rettere årsværk – som I har på de enkelte P-
enheder.

Hvordan gives tilskuddet fra arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdsmiljøpuljen kan give tilskud til brug af en aut. arbejdsmiljørådgiver.

Udgifterne gives til honorar for timer og transportudgifter. Der kan desudenn gives tilskud til administrative opgaver med at søge og evaluere et projekt

Krav for at få tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen

Projekterne kan først begynde, når Arbejdstilsynet har givet tilsagn.
Projektet skal være afsluttet i løbet af et år.
Vi kan stå for det meste af ansøgningen. Ansøgningen foregår på en portal
hvor I skal bruge virksomhedens NemId.
Hele tilskuddet udbetales af Arbejdstilsynet, når indsatsen er afsluttet, og
det samlede regnskab er godkendt af Arbejdstilsynet.
I kan læse ofte stillede spørgsmål og de dertilhørende svar om
Arbejdsmiljøpuljen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Kriterier for tildeling af tilskud

Der vil blive lagt vægt på følgende ved vurderingen af ansøgninger:
 • Arbejdsmiljømæssig relevant problemstilling i virksomheden, hvor projektet kan medvirke til at forebygge fysisk nedslidning, psykisk nedslidning, arbejdsulykker eller fremme sundhed ved fysisk træning på arbejdet.
 • Ansøgers redegørelse for den forventede forebyggende effekt/virkning af projektet.
 • Forløb, der får tilsagn, kan vare op til 1 år, men kan forlænges.
 • Der uddeles midler efter et først-til-mølle princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud.
 • Tilskuddet gives som et forhåndstilsagn, og virksomheden kan derefter begynde projektet. Omfang af støtten fra puljen
 • Der kan bevilges støtte op til 80 procent af jeres virksomheds udgifter til projekter, forudsat at de er foreneligt med EU-statsstøtteregler
 • Betingelsen for at få tilskud fra Forebyggelsespuljen er, at jeres virksomhed selv dækker 20% af udgifterne til det forebyggende projekt. Udgiften eller egenbetalingen kan være i form af timer, som I afsætter ekstra til gennemførelse af projektet. I bliver derfor ikke præsenteret for en regning efter afslutning af projektet.
 • Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage 500.000. kr. i tilskud pr. projek

Vi hjælper hele vejen med jeres arbejdsmiljøprojekt – eksempler

Vi kan hjælpe jeres virksomhed gennem hele ansøgningsprocessen til
arbejdsmiljømidlerne, og i samarbejde med jer gennemføre Jeres valgte
arbejdsmiljøprojekt/initiativ.
Her er et eksempel på et forløb vi kan tilbyde din virksomhed:
 • Aftale om rammerne for rådgivningen – Vi kan hjælpe jer med at udarbejde en plan
 • Hjælp til ansøgning hos Arbejdstilsynet og budget
 • Implementering og gennemførelse af tiltag – og eventuelle justeringer undervejs
 • Afrapportering og regnskab

Vores rådgivning i forbindelse med ansøgning af puljemidler

Vi tilbyder din virksomhed rådgivning på følgende områder uanset om I vælger et komplet rådgivningsforløb som beskrevet overfor, eller I selv står for den administrative del:
N

Rådgivning om forebyggende tiltag som f.eks. metoder til undersøgelse af nærved-ulykker

N

Indsats om virksomhedens sikkerhedskultur

N

Implementering af toolbox-talk og lignende

N

Rådgivning om sundhedsfremme herunder undersøgelse af behov og muligheder samt forslag til træning og implementering

N

Rådgivning om tekniske hjælpemidler herunder undersøgelse af virksomhedens behov og muligheder, tilrettelægning af forsøg og hjælp til implementering

Har du spørgsmål?

Translate »