Arbejdsmiljølovens opbygning

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøven består af 6 hovedbekendtgørelser og har til formål at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomhederne.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelserne er fortolkninger af arbejdsmiljøloven.

AT-vejledninger

Vejledningerne er udarbejdet af Arbejdstilsynet for at gøre det lettere for virksomhederne at omsætte bekendtgørelserne til en sikker og sund praksis.

Diagram over arbejdsmiljølovgivningens opbygning. Den består af et EU-direktiv, den danske arbejdsmiljølov og en række bekendtgørelser og en fortolkning af disse i AT-vejledninger, som er Arbejdstilsynets vejledninger.

F.A.Q. om arbejdsmiljøloven

Hvor kan jeg lære om arbejdsmiljøloven?

Hvem sørger for at arbejdsmiljøloven bliver overholdt?

Det gør Arbejdstilsynet gennem tilsynsbesøg og i alvorlige tilfælde kan også Politiet blive involveret. 

Har du spørgsmål?

Translate »