Kemisk APV-kursus

Lær om de nye regler for den kemiske APV og kom videre med jeres kemiske APV

Kursets formål

Kurset henvender sig til alle, der vil vide hvad de nye regler indebærer, og hvad I kan gøre på jeres
virksomhed for at forebygge udsættelse for farlige kemikalier.

Desuden får du redskaber til at foretage en risikovurdering af kemien, og de kemiske processer, der er i en virksomhed.

Kursets indhold

  • Du bliver præsenteret for en risikovurderingsmodel, der er både simpel og let at anvende i praksis
  • Vi gennemgår reglerne for kemisk apv, og viser eksempler på hvordan de kan imødekommes. Vi giver eksempler på hvilke muligheder lovændringen giver virksomhederne for at skabe en effektiv
    forebyggelse af udsættelse for farlige og udbredte kemikalier

 

Et værktøj som kemisk risikovurdering giver:

  • Virksomheden mulighed for at prioritere og simplificere sin indsats på kemiområdet.
  • En handleplan for hvad man skal gøre ved kemien på virksomheden. 

 

Mød din underviser
Din underviser på kurset  har stor erfaring med at rådgive om kemi på alle typer virksomheder. Det betyder, at hun inddrager konkrete virkelighedsnære eksempler og cases, og 
planlægger undervisningen så der veksles mellem teori og praksis.

 

Læs mere om Kemisk APV