Kemisk APV

Suppleringskursus (3 timer)

Kursets indhold

På kurset får du et overblik over de nye regler for den kemiske APV og hvordan din virksomhed kan udarbejde en kemisk APV, der overholder lovkravene. Du bliver præsenteret for en risikovurderingsmodel, der er både simpel og let at anvende i praksis. Vi gennemgår reglerne for kemisk APV, og viser eksempler på, hvordan de kan imødekommes. Vi giver eksempler på, hvilke muligheder lovændringen giver virksomhederne for at skabe en effektiv forebyggelse af udsættelse for farlige og udbredte kemikalier. Læs mere om Kemisk APV 

Kemisk risikovurdering som værktøj

Giver virksomheden mulighed for at prioritere og simplificere sin indsats på kemiområdet. Den kemiske risikovurdering fungerer som en handleplan for, hvad man skal gøre ved kemien på virksomheden. 

Kursets formål

Kurset henvender sig til alle, der vil vide hvad de nye regler indebærer, og hvad I kan gøre på jeres
virksomhed for at forebygge udsættelse for farlige kemikalier.

Desuden får du redskaber til at foretage en risikovurdering af kemien, og de kemiske processer, der er i en virksomhed.

Tilmeld fremmøde & online kursus

Kemisk APV kursus 

Fremmøde 3 timer

Undervisningen veksler mellem teori, lovgivning og cases fra undervisers rådgivningspraksis.

Kemisk APV kursus

ONLINE 3 timer

På online kurset bliver det samme materiale gennemgået, men her skal du gennemgå en række moduler og besvare en mindre afsluttende opgave for at bestå kurset.